Измене пореских закона у Cкупштини

Министар финансија Мирко Цветковић изјавио је данас да је у току јануара израђено шест измена пореских закона, које су упућене на разматрање Скупштини. Он је нагласио да Предлог закона о изменама и допунама закона о порезу на доходак грађана предвиђа смањење пореза на капиталну добит на хартије од вредности са 20% на 10%. Овај закон ће омогућити кумулативно обрачунавање добити на крају године, што знатно поједностављује административни процес, додао је он. Министар је подсетио да су наши грађани који су у току године остварили приход већи од 1 394 784 динара у обавези да поднесу пореску пријаву, док је за стране грађане лимит зараде 2 324 640 динара. (погледајте објашњење)
Министар финансија Мирко Цветковић изјавио је данас да је у току јануара израђено шест измена пореских закона, које су упућене на разматрање Скупштини. Он је нагласио да Предлог закона о изменама и допунама закона о порезу на доходак грађана предвиђа смањење пореза на капиталну добит на хартије од вредности са 20% на 10%. Овај закон ће омогућити кумулативно обрачунавање добити на крају године, што знатно поједностављује административни процес, додао је он. Министар је подсетио да су наши грађани који су у току године остварили приход већи од 1 394 784 динара у обавези да поднесу пореску пријаву, док је за стране грађане лимит зараде 2 324 640 динара. (погледајте објашњење)

‘Предлогом закона о изменама и допунама закона о порезу на добит предузећа извршили смо усклађивање израде пореских биланса са међународним рачуноводственим стандардима’, нагласио је министар додавши да овај закон предвиђа могућност разликовања фискалне и календарске године. Предузећа са специфичном делатношћу ће, уз дозволу Министарства финансија и Народне банке, моћи да прилагоде фискалну годину свом начину пословања, уз обавезу да у том режиму остану наредних 5 година. Стопа пореза на добит предузећа остаје 10%. Предлог закона о изменама и допунама закона републичким административним таксама предвиђа укидање таксе од 1000 динара за пасоше, тако да ће сви грађани који у току године израде нов пасош бити у обавези да плате само израду путне исправе.

Министар је нагласио да је у току израда Закона о отпису камата на доспеле обавезе по  основу одређених пореза и доприноса, којим се порески обвезници који редовно плаћају своје дажбине ослобађају камата за неплаћене обавезе у претходном периоду. Пред Скупштином ће се наћи и Предлог закона о изменама и допунама закона о доприносу за обавезно социјално осигурање, као и Закон о буџетском систему који уводи могућност трогодишњег буџета и програмског буџета за поједине области.

Министар је изјавио да је извршена докапитализација Поштанске штедионице у износу од 2,8 милијарди динара, док је износ предвиђен за докапитализацију Комерцијалне банке 3,25 милијарди динара уз учешће ЕБДР са 25%. За докапитализацију Националне корпорације за осигурање стамбених кредита биће издвојено 2 милијарде динара, а за осигурање и партиципацију у кредитима предвиђено је око 3 милијарде динара. Докапитализација Агенције за осигурање депозита у износу од 700 милиона динара биће извршена до средине фебруара.