Измене и допуне Закона о добровољним пензијским фондовима

Предлог Измена и допуна Закона о добровољним пензијским фондовима, који је Влада Републике Србије усвојила, биће упућен Скупштини Србије до краја месеца, најавио је државни секретар у Министарству финансија Слободан Илић. Према Илићевим речима, Измене и допуне поменутог закона највероватније ће бити усвојене током лета.

Илић је, на конференцији за новинаре на којој је представио Измене и допуне Закона о добровољним пензијским фондовима, рекао да је главни циљ измена да што већи број грађана, што раније, почне да штеди за пензију и да ће им Закон, у измењеном облику, то омогућити.

Најважније измене тичу се позиције будућих чланова пензијских фондова и начина пословања друштава за управљање пензијским фондовима. Према речима Слободана Илића, будући чланови фондова моћи ће са 58 година живота да повлаче акумулирана средства, а не са са 53 године као до сада. Да би акумулирана средства била употребљена у праву сврху, односно за допуну редовних пензија, а не за куповину потрошних добара, предвиђено је да ће једнократно моћи да се подигне до 30% средстава са рачуна. Држава је, да би мотивисала грађане на овај вид штедње за будућност, одлучила и да имовина чланова фондова, убудуће, може да буде гаранција приликом куповине првог стана, изјавио је државни секретар у Министарству финансија Слободан Илић.

Код пословања фондова, Изменама и допунама Закона, друштвима за управљање фондовима пензијског осигурања биће омогућено да средстава улажу у краткорочне дужничке хартије од вредности. Друга значајна новина, према речима Слободана Илића јесте да ће пензијски фондови моћи да улажу и у инвестиционе јединице отворених инвестиционих фондова који послују у Србији, државама чланицама ЕУ и чланицама ОЕЦД. Ово је, према Илићевим речима, у складу са директивама ЕУ и значајно ће олакшати пославање добровољних пензијских фондова у Србији.