Измена Уредбе о привременом финансирању за период јануар–јун

Влада Републике Србије донела је на данашњој седници

На седници је донето и Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве којим се одобрава износ од 65 милиона динара на име субвенције Јавном предузећу за подземну експлоатацију угља, Ресавица.