Исплаћене светосавске награде

У складу са обећањем, Министарство финансија уплатило је данас, на дан Светог Саве, свим запосленима у основним, средњим школама и домовима ученика у Србији, по 3.000 динара нето (5.180 динара бруто) на име светосавске награде.

Годишње награде просветарима исплаћене су на основу Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и ученичким домовима, закљученог између Владе Републике Србије и синдиката просветних радника.

Ову награду добило је око 110.000 запослених у просвети.