Исплаћене све буџетске обавезе према повериоцима

Министар финансија Божидар Ђелић потврдио је на јучерашњој седници Одбора за финансије Скупштине Србије да су на време измирене све прошлогодишње обавезе Србије према домаћим и иностраним повериоцима.

Ђелић је навео да ниједна обавеза није пренета у ову годину, упркос томе што је било тешкоћа са исплатом старе девизне штедње из ‘Дафимент банке’ и банака са Косова и Метохије. Он је прецизирао да су буџетски приходи у прошлој години били 271,2 милијарде динара, а расходи 314,4 милијарде динара, што је у складу са планом.

Он је рекао да су по први пут у Србији средства обезбеђена за финансирање прошлогодишњег буџетског дефицита од 42,9 милијарди динара била већа него што је планирано и додао да су она износила 49,9 милијарди динара.

Министар је истакао да је прошле године на јавним набавкама уштеђено око 150 милиона евра, као и да су приходи од приватизације били три пута већи од планираних. Он је додао да у буџету тренутно има 15 до 19 милијарди динара више него што може да се потроши због примене Уредбе о привременом финансирању.

Ђелић је напоменуо да се ради о прелиминарном извештају о извршењу расхода и прихода буџета за 2003. годину и најавио завршни рачун буџета за 1. мај.