Халк банка купује акције Чачанске банке а.д. Чачак у власништву Републике Србије, ЕБРД, ИФЦ и Београдске банке а.д. Београд у стечају

Турска Халк банка (Türkiye Halk Bankası A.Ş) потписала је данас Уговор о купопродаји акција Чачанске банке која је у власништву Републике Србије, ЕБРД, ИФЦ и Београдске банке у стечају.

Република Србија, ИФЦ, чланица групацијe Светске банке, и ЕБРД су Уговором акционара дефинисали права и обавезе сва три акционара, као и поступак приватизације Чачанске банке.

У складу са наведеним у новембру 2013. године је започет процес продаје пакета акција ова три акционара. Продавци су прихватили понуду Türkiye Halk Bankası A.Ş, из Турске.
Уговором се купац обавезао да плати 10,1 милиона евра за пакет од 139.680 акција што чини 76,74% акционарског капитала Чачанске банке. Овај износ ће бити исплаћен у готовом и у целини приликом преноса власништва над акцијама, који ће бити обављен у року не дужем од 60 радних дана, чиме ће Türkiye Halk Bankası A.Ş и званично постати већински власник Чачанске банке. Од понуђене цене, пропорционално броју акција Републици Србији ће припасти 3,7 милиона евра, ЕБРД 3,3 милиона евра, ИФЦ 2,6 милиона евра и Београдској банци ад Београд у стечају 0,4 милиона евра.

Осим понуђене цене, Türkiye Halk Bankası A.Ş, планира додатне инвестиције како би обезбедила даљи раст и развој Чачанске банке. Поред докапитализације и ширења пословне мреже, планиране су и инвестиције у ИТ, кредитне картице, развој система за лично банкарство и сл.

Чачанска банка је регионална банка која има разгранату пословну мрежу од 14 филијала и 9 експозитура која пре свега покрива територију западне и централне Србије. Чачанска банка нуди широк асортиман банкарских производа и услуга сектору становништва и привреде, при чему је оријентисана на сектор малих и средњих предузећа. У банци је запослено 385 радника. Чачанска банка има укупну билансну активу од 263 милиона евра и тржишно учешће од 1,1%.