Финансирање локалне самоуправе мора бити у складу с макроекономским циљевима Србије

Министар финансија у Влади Републике Србије Млађан Динкић изјавио је данас да је реформа система финансирања локалне самоуправе у пуном замаху, а циљ је успостављање стабилног, транспарентног и праведног система финансирања који подстиче регионални развој, уз подршку сиромашнијих општина.

Динкић је у интервјуу за најновији број часописа „Локална самоуправа“ указао на то да је у току регулисање преноса имовине на локалне самоуправе и развој капацитета за управљање том имовином, а Скупштини Србије упућен је Предлог закона о јавном дугу којим се уређује и задуживање локалних самоуправа.

Успостављена је и активна сарадња са Саветом Европе чији су експерти континуирано укључени у процес реформе, припреме нових и измене постојећих законских решења која се тичу унапређења локалне самоуправе, навео је министар финансија и додао да нова законска решења треба да омогуће децентрализацију локалне самоуоправе.

Он је истакао да основни принципи реформе треба да буду усклађени с Европском повељом о локалној самоуправи и препорукама Савета Европе јер реформа мора да подржи стратешки циљ Србије – придруживање ЕУ.

Према његовим речима, Србија је на конференцији СЕ 25. фебруара у Будимпешти преузела обавезе у складу с Радним програмом за бољу локалну самоуправу, који подразумева унапређење система финансирања, децентрализицију и регулисање јавног задуживања.

Политика финансирања локалне самоуоправе мора да буде у складу с макроекономским циљевима Србије, мора се успоставити стабилан и одржив систем финансирања, трансфер буџетских средства мора бити јасан и транспарентан, а систем ће се уређивати будућим законом о локалној самоуправи, нагласио је Динкић.