Европска унијa је издвојила 3,24 милиона евра бесповратних средстава за финансирање прекограничних пројеката између Републике Србије и Босне и Херцеговине

Министарство финансија Републике Србије и Дирекција за европске интеграције БиХ, објавили су први позив за достављање предлога пројеката у оквиру Прекограничног програма Србија–Босна и Херцеговина, финансираног из Инструмента за предприступну помоћ Европске уније (ИПА) за 2007. и 2008. годину.
Циљ Програма је повезивање људи, заједница и привреда пограничних региона Републике Србије и Босне и Херцеговине, како би заједно допринели развоју међусобне сарадње, уз коришћење људских, природних, културних и привредних ресурса и предности.

Програмом дефинисан приоритет се односи на обезбеђивање друштвено – економске кохезије кроз заједничке активности у циљу унапређења физичке, пословне, друштвене и институционалне инфраструктуре и капацитета. У оквиру овог приоритета су одређене и две мере, и то:
• Повећање продуктивности и конкурентности привредних, руралних, културних и природних ресурса Програмске области
• Прекограничне иницијативе усмерене на размену људи и идеја са циљем побољшања сарадње стручне јавности и цивилног друштва

Министарство финансија Републике Србије и Дирекција за европске интеграције БиХ, објавили су први позив за достављање предлога пројеката у оквиру Прекограничног програма Србија–Босна и Херцеговина, финансираног из Инструмента за предприступну помоћ Европске уније (ИПА) за 2007. и 2008. годину.

Циљ Програма је повезивање људи, заједница и привреда пограничних региона Републике Србије и Босне и Херцеговине, како би заједно допринели развоју међусобне сарадње, уз коришћење људских, природних, културних и привредних ресурса и предности.

Програмом дефинисан приоритет се односи на обезбеђивање друштвено – економске кохезије кроз заједничке активности у циљу унапређења физичке, пословне, друштвене и институционалне инфраструктуре и капацитета. У оквиру овог приоритета су одређене и две мере, и то:
• Повећање продуктивности и конкурентности привредних, руралних, културних и природних ресурса Програмске области

• Прекограничне иницијативе усмерене на размену људи и идеја са циљем побољшања сарадње стручне јавности и цивилног друштва

Вредност појединачних донација креће се у распону од 20 000 евра до 300.000 евра, у зависности од природе пројекта.. Време за реализацију пројектних активности је, у зависности од природе пројекта, од шест до 24 месеца.
Програмска област обухвата: у Републици Србији – Сремски, Мачвански, Колубарски и Златиборски округ; и Сарајевски и Северо-источни регион у Босни и Херцеговини.
Све информације о условима учествовања, као и пријавна документација, могу се наћи на интернет адресама:
www.evropa.gov.rs; www.dei.gov.ba;
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm

Позив за достављање пројектних предлога отворен је до 6.10.2009, а инфо сесије за потенцијалне апликанте у оквиру прекограничног програма Србија-Босна и Херцеговина одржаће се:

– 15.07.2009. Ваљево- Сала скупштине града Ваљева
– 16.07.2009. Лозница- велика сала скупштине града
– 17.07.2009. Златибор- конференцијска сала, Институт Чигота