Европска унијa је издвојила 1,9 милиона евра бесповратних средстава за финансирање прекограничних пројеката између Републике Србије и Црне Горе.

Министарство финансија Републике Србије и Министарство за европске интеграције Владе Црне Горе су објавили први позив за достављање предлога пројеката у оквиру Прекограничног програма Србија – Црна Гора финансираног из Инструмента за предприступну помоћ Европске уније (ИПА) за 2007. и 2008. годину.

Циљ Програма је повезивање људи, заједница и привреда пограничних региона Републике Србије и Црне Горе, како би заједно допринели развоју међусобне сарадње, уз коришћење људских, природних, културних и привредних ресурса и предности.

Програмом дефинисан приоритет се односи на обезбеђивање друштвено – економске кохезије кроз заједничке активности у циљу унапређења физичке, пословне, друштвене и институционалне инфраструктуре и капацитета. У оквиру овог приоритета су одређене и две мере, и то:
• Повећање продуктивности и конкурентности привредних, руралних, културних и природних ресурса Програмске области
• Прекограничне иницијативе усмерене на размену људи и идеја са циљем побољшања сарадње стручне јавности и цивилног друштва

Вредност појединачних донација креће се у распону од 15.000 евра до 200.000 евра, у зависности од природе пројекта. Висина донације не сме прелазити 85% од укупне вредности пројекaта, док остали трошкови падају на терет корисника донације. Време за реализацију пројектних активности је, у зависности од природе пројекта, од шест до 24 месеца.

Програмска област обухвата: у Републици Србији – Рашки и Златиборски округ; у Црној Гори – општине Пљевља, Бијело Поље, Беране, Рожаје, Плав, Андријевица, Колашин, Мојковац, Жабљак, Плужине, Шавник и Никшић, као и придружене општине: Подгорицу, Даниловград и Цетиње.

Све информације о условима учествовања, као и пријавна документација, могу се наћи на интернет адресама: www.cbcsrb-mne.org , http://www.gov.me/minzaevint/ и www.evropa.gov.rs.

Позив је отворен до 23. септембра 2009. године.
Конференција поводом објављивања позива биће организована 08. јула 2009. године у Врњачкој Бањи.

Планирано је да се након конференције организује низ информативних радионица на територији обухваћеној програмом и то:
• 09.07.2009. у 10 часова, Рашка – Центар за културу
• 10.07.2009. у 10 часова, Пријепоље – Дом Културе
• 16.07.2009. у 10 часова, Пљевља – Дом културе
• 17.07.2009. у 10 часова, Беране – Центар за културу

Министарство финансија Републике Србије и Министарство за европске интеграције Владе Црне Горе су објавили први позив за достављање предлога пројеката у оквиру Прекограничног програма Србија – Црна Гора финансираног из Инструмента за предприступну помоћ Европске уније (ИПА) за 2007. и 2008. годину.

Циљ Програма је повезивање људи, заједница и привреда пограничних региона Републике Србије и Црне Горе, како би заједно допринели развоју међусобне сарадње, уз коришћење људских, природних, културних и привредних ресурса и предности.

Програмом дефинисан приоритет се односи на обезбеђивање друштвено – економске кохезије кроз заједничке активности у циљу унапређења физичке, пословне, друштвене и институционалне инфраструктуре и капацитета. У оквиру овог приоритета су одређене и две мере, и то:
• Повећање продуктивности и конкурентности привредних, руралних, културних и природних ресурса Програмске области

• Прекограничне иницијативе усмерене на размену људи и идеја са циљем побољшања сарадње стручне јавности и цивилног друштва

Вредност појединачних донација креће се у распону од 15.000 евра до 200.000 евра, у зависности од природе пројекта. Висина донације не сме прелазити 85% од укупне вредности пројекaта, док остали трошкови падају на терет корисника донације. Време за реализацију пројектних активности је, у зависности од природе пројекта, од шест до 24 месеца.

Програмска област обухвата: у Републици Србији – Рашки и Златиборски округ; у Црној Гори – општине Пљевља, Бијело Поље, Беране, Рожаје, Плав, Андријевица, Колашин, Мојковац, Жабљак, Плужине, Шавник и Никшић, као и придружене општине: Подгорицу, Даниловград и Цетиње.

Све информације о условима учествовања, као и пријавна документација, могу се наћи на интернет адресама: www.cbcsrb-mne.org , http://www.gov.me/minzaevint/ и www.evropa.gov.rs.

Позив је отворен до 23. септембра 2009. године.
Конференција поводом објављивања позива биће организована 08. јула 2009. године у Врњачкој Бањи.

Планирано је да се након конференције организује низ информативних радионица на територији обухваћеној програмом и то:
• 09.07.2009. у 10 часова, Рашка – Центар за културу

• 10.07.2009. у 10 часова, Пријепоље – Дом Културе

• 16.07.2009. у 10 часова, Пљевља – Дом културе

• 17.07.2009. у 10 часова, Беране – Центар за културу