Едукације пореских обвезника о Закону о порезу на додату вредност

Привредна комора Србије саопштила је да ће у сарадњи са Пореском управом Србије организовати бесплатну едукацију пореских обвезника о Закону о порезу на додату вредност (ПДВ), који ће почети да се примењује 1. јануара 2005. године.

Прва фаза едукације, са циљем упознавања пореских обвезника о начину примене ПДВ-а, биће одржана од 24. августа до 15. септембра, а теме су основни институти пореза на додату вредност и евидентирање пореских обвезника.

Према распореду, 24. августа предавања ће бити одржана у Крагујевцу за подручја регионалних привредних комора Крагујевац, Краљево и Крушевац, 26. августа у Новом Саду за Регионалну привредну комору Нови Сад, Зрењанин и Сремску Митровицу и 31. августа у РПК Ваљево.

Предавања ће 2. септембра бити одржана у Привредној комори Србије у Београду за подручја комора Београда, Панчева и Пожаревца, 8. септембра у Нишу за подручје РПК Ниш, Лесковац и Зајечар, 10. септембра у РПК Ужице, а 15. септембра у Суботици за подручје РПК Суботица, Сомбор и Кикинда.

Предавачи ће бити експерти у овој области из Пореске управе Србије и Привредне коморе Србије.