Држава ће плаћати своје обавезе на време

Сви буџетски корисници ће своје измиривати на време и држава ће у поптуности применити нови закон о роковима плаћања, најавила је саветница у Министарству финансија и привреде Нина Самарџић. Први резултати очекују се за месец и по дана, када на плаћање доспевају робе и услуге купљене дана, првог радног дана примене новог закона.

Самарџић је рекла да ће држава у потпуности применити Закон о роковима плаћања измиривати своје обавезе на време, а да се први резултати очекују за месец и по дана, када ће на плаћање доспети робе или услуге која је јавни сектор купио данас, првог радног дана примене закона.

„Пуна примена овог закона биће обезбеђена када је јавни сектор дужник вршењем надзора над поштовањем рокова који су предвиђени овим законом на свим нивоима. На ниову министарстава, покрајинских секретаријата, локалних самоуправа и на нивоу свих других јавних субјеката“, рекла је Самарџићева гостујући у Дневнику РТС-а.

Она је објаснила да нови закон нема меру ретроактивности и да је данас, 1. априла, први радни дан када могу настати новчане обавезе које ће плаћати корисници новца из буџета, институције или предузећа.

„Пуне ефекте ћемо видети тек за месец и по дана када буде истекао рок плаћања од 45 дана за данас настале новчане обавезе“, рекла је Самарџићева.

Према њеним речима, Министарство финансија је у протеклих неколико месеци разрадило механизам и систем надзора у Управи за трезор који гарантује ефикасну примену закона и плаћање новчаних обавеза државе.

„На основу Закона о буџету министар из ресорног Министарства финансија и привреде има право да донесе одлуку да обустави даље преношење буџетских средстава оним субјектима јавног сектора, министарствима, јавним предузећима и општинама, ако не буду плаћали на време“, истакла је Нина Самарџић.

Како је законом предвиђено и плаћање затезне камате, објаснила је Самарџићева, држава нема намеру да плаћа ту камату и зато је разрадила механизам за надзор како би систем функционисао.

На жалбу привредника да ће морати да плаћају нова потраживања у законском року од 60 дана, иако још ни стара нису измирили, Самарџићева је указала да би обавезе које настану од данас, привредници свакако морали да плате и без новог закона који дефинише рокове.

„Они морају врло пажљиво да планирају своје приходе и расходе и веома одговорно да преузимају обавезе које буду настајали од данас“, рекла је Самарџић.

Како је објаснила, држава се не меша у уговорне односе између фирми које могу да се договоре да рок плаћања буде дужи од законски предвиђених 60 дана, али уз банкарску гаранцију.

Србија је према речима Самарџићеве изабрала да рок од доношења до почетка примене новог закона буде три месеца, а не годину дана као у европским земљама, јер је неликвидност код нас „тешка и драматична“ и да је попримила облике поремећаја на тржишту.

Нина Самарџић је рекла и да ће држава платити све новчане обавезе из претходног периода, али да ће се проблеми решавати „један по један“, а да је примена Закона о роковима плаћања прва мера.