Донета Уредба о одређивању лица ослобођених од обавезе фискализације

Влада Републике Србије донела је јуче, 02.09.2004. године,

Обавезу евидентирања промета преко фискалних каса немају лица која обављају делатност у оквиру следећих грана, односно подгрупа: трговина на мало у продавницама које путем поште достављају наручену робу; железнички саобраћај; превоз путника у друмском саобраћају; превоз путника у градском саобраћају; такси превоз и остали.
До сада је фискализовано 60.000 каса, а Пореска управа ће у наредном периоду наставити контролу евидентирања промета преко фискалних каса код обвезника који су били дужни да почну са евидентирањем промета.
Друга група пореских обвезника треба да почне евидентирање промета преко фискалних каса најкасније до 30.09.2004. године.