Донета Уредба о контроли девизног пословања

Влада Републике Србије је 14. децембра 2006. године донела