Донета Уредба о изменама и допунама Уредбе о привременом финансирању за период јануар–март

Влада Републике Србије донела је на данашњој седници Уредбу о изменама и допунама Уредбе о привременом финансирању Републике Србије за период јануар–март 2007. године.

Уредбом није промењен износ средстава предвиђених за привремено финансирање, већ је у оквиру њега извршена техничка прерасподела међу појединим ставкама, изјавио је Министар привреде у Влади Републике Србије Предраг Бубало.

Бубало је на конференцији за новинаре одржаној након седнице Владе прецизирао да је за поједине ставке предвиђено смањење трошкова за 2,496 милијарди динара, док је за неке планирано исто толико повећање расхода. Он је објаснио да је предвиђено смањење издатака за плате и додатке запослених, отплату страних камата, социјалне доприносе на терет послодавца и отплату главнице страним кредиторима.

Истовремено, повећање је предвиђено за отплату главнице домаћим кредиторима, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, накнаду за социјалну заштиту, специјализоване услуге, услуге по уговору и за порезе, као и обавезе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом, додао је Бубало. Према његовим речима, најзначајнија уштеда од приближно 1,749 милијарди динара односи се на уштеду на основу плата и то пре свега променом обрачуна пореза на плате са 14 на 12 одсто.

Министар Бубало је указао на то да је у реализацији плата за фебруар у већини државних институција утрошено мање од планираног, као и да је запослено мање службеника и намештеника у односу на оно што је планирано. Такође, до уштеде је дошло и код расхода за плате народних посланика и стручних служби у Скупштини Србије јер нису реализовани у планираном обиму, истакао је министар.

Влада је 21. децембра прошле године, подсетио је Бубало, донела Уредбу о привременом финансирању за поменути период, којом су утврђени приходи од 130,3 милијарде динара и расходи од 124,9 милијарди динара. Према том документу, предвиђени су и суфицит од 5,5 милијарди динара, као и средства за реализацију Националног инвестиционог плана од 15,5 милијарди динара, то јест 190,9 милиона евра, рекао је он.

Бубало је објаснио да је због различитог темпа у реализацији појединих пројеката из НИП-а, 22. фебруара ове године донета Уредба о изменама и допунама Уредбе о привременом финансирању, којом су средства за пројекте из НИП-а повећана са 15,46 на 19,55 милијарди динара. Министар је навео да је на данашњој седници Владе донета Уредба о висини накнаде за коришћење вода, накнаде за заштиту вода и накнаде за извађени материјал из водотока за 2007. годину, којом је предвиђено повећање накнада за 7,5 одсто, што је на нивоу оног што је за ову годину предвиђено Меморандумом о буџету од 2007. до 2009.