Договорена велика улагања у српску пољопривреду и изградњу система за наводњавање

Делегација Владе Србије завршила је посету Абу Дабију, потписивањем меморандума о разумевању са Уједињеним Арапским Емиратима о сарадњи у области пољопривреде, агро-индустрије и изградњи система за наводњавање. На основу овог меморандума, који је у име Владе потписао министар финансија и привреде Млађан Динкић, у наредним месецима се планира закључивање посебног међудржавног споразума са У.А.Е., као и неколико оперативних уговора са корпорацијом Ал Дахра, водећом агро-индустријском компанијом из Уједињених Арапских Емирата, која веома успешно послује на неколико континената.

Споразумом су предвиђена заједничка улагања у 10 пољопривредних газдинстава која су тренутно у државном власништву, а која у поседу имају око 9,000 хектара обрадиве површине. Компанија Ал Дахра би преузела 66,7% власништва у заједничкој компанији за износ од 100 милиона ЕУР. Осим тога, заједничка компанија би добила у дугорочни закуп још 16,000 хектара државне земље, уз плаћање годишње ренте у износу до 250 евра по хектару. Предвиђене су и додатне инвестиције од најмање 100 милиона евра за набавку модерне опреме, механизације и комплетно покривање свих 25,000 хектара савременим системима за наводњавање. Влада Србије се обавезала да пружи пуну подршку Ал Дахри за преузимање једне луке на Дунаву, која би постала логистички центар за извоз пољопривредних производа из Србије.

Споразумом је предвиђен и заједнички програм инвестиција у модерне системе за наводњавање,
чиме би било покривено милион хектара обрадивог земљишта у Србији (данас се наводњава свега око 100,000 хектара). Очекује се да би укупна вредност инвестиција у чишћење постојећих канала за наводњавање и изградњу нове мреже могла да достигне вредност до 1,25 милијарди евра, од чега би око 300 милиона евра било уложено у првој фази заједничког пројекта. Финансијска средства за модернизацију постојеће и изградњу нове каналске мреже обезбедили би Уједињени Арапски Емирати, а Србија би их отплатила кроз вишегодишње гарантоване испоруке различитих пољопривредних производа (пшенице, кукуруза, детелине луцерке, меса, млечних производа, полупроизвода
и готових производа прехрамбене индустрије). Ови пољопривредни производи би се из Србије извозили преко компаније Ал Дахра на тржиште Уједињених Арапских Емирата, али и на трећа тржишта.