Ђелић најавио враћање Зајма за привредни препород Србије

Министар финансија и економије у Влади Републике Србије Божидар Ђелић најавио је да ће до краја јула у Скупштини Србије бити изгласан закон о измиривању обавеза грађанима у износу од око 50 милиона долара, по основу Зајма за привредни препород Србије.

Ђелић је на округлом столу „Законски оквири за деловање тржишта капитала у Србији“, рекао да уколико Скупштина Србије изгласа враћање тог дуга грађанима, држава има могућности да део дуга врати у готовини, а део у обвезницама на четири године.

Он је најавио и да ће Народна банка Србије и Министарство финансија и економије до краја месеца формирати стратешки савет који ће надгледати и утврђивати програме емитовања краткорочних хартија од вредности.

Ђелић је нагласио да су за функционисање и развој тржишта капитала кључни закон о тржишту хартија од вредности, о рачуноводству и ревизији, закон и подзаконски акти који су омогућили регулисање старе девизне штедње грађана и измене у пореским прописима, као што су укидање пореза на финансијске трансакције и избегавање двоструког опорезивања.

Ђелић је објаснио да су тренутно у изради закони о осигурању, о привредним друштвима, о инвестиционим фондовима, о хипотеци, и о српској корпорацији за осигуравање стамбених кредита.