Ђелић најавио смањење пореза на добит

Након учешћа на „Другој пословној конференцији са Владом Србије“ , министар финансија и економије Божидар Ђелић изјавио је да ће Министарство предложити да стопа пореза на добит предузећа буде смањена са садашњих 20 на 14 одсто, чиме ће дефинисана стопа у Србији, бити једна од најнижих у Европи, а и у свету.

Ђелић је такодје, најавио да се на седници Владе Србије, (заказаној за 26. септембар), очекује усвајање новог пакета подстицаја за инвестиције, међу којима и оних везаних за порез, а које парламент треба да усвоји у октобру. Министар финансија је најавио и пореске подстицаје за домаће и стране инвестиције у предузећа и запошљавање нових људи, где ће се порески подстицаји знатно повећати.

– Предложићемо да тај порески кредит буде 20 одсто инвестиција у основна средства, што је највиши ниво који смо видели у Европи, рекао је Ђелић и додао да ће се овом олакшицом омогућити коришћење пореског кредита у року од десет година.

– У домену запошљавања, тамо где данас постоји могућност одбијања 40 одсто бруто плате новозапосленог радника од пореза на добит, биће повећање на сто одсто. Тако ће се послодавцима омогућити да кад запошљавају нове раднике од пореза одбију не само сто одсто, него чак 114 одсто тог износа. Ђелић је објаснио да је то проценат који ће се одбити пре пореза и који ће се исплатити одмах, а важиће за прве две године запошљавања.

– Новим пакетом пореских олакшица додатно ће се смањити годишњи порез на доходак грађана, (десет одсто), што ће бити најнижа стопа пореза на доходак грађана у Европи и једна од најнижих у свету, закључио је Ђелић.

– Повољнији положај запослених у друштвеним предузећима по питању пореза и доприноса, у односу на ситуацију када они формирају своју компанију, према Ђелићевим речима, биће решен кроз поједностављен систем, који ће бити исти без обзира где запослени ради , што ће бити значајан подстицај за занатлије, које ће бити подстакнуте да раде“.

Како је министар финансија навео, неке акумулиране камате из прошлог периода биће размотрене и заједно са затезном каматом од 0,2 одсто дневно, ће
бити сторниране, како би се – смањило оно што је било нереално у претходном периоду.

– У домену сузбијања сиве економије, припремљен је нови закон о пореском поступку, који ће дати много шира овлашћења пореској администрацији да спроведе интензивнију контролу у области сиве економије, каже Ђелић и напомиње да – Нећемо имати више разне контроле, као што је пореска управа, ПИО фонд, здравствени фонд и тржиште рада, јер ће све то бити обједињено у једној контроли“. Законске промене Ђелић је најавио и у области пиратерије, естраде, промета некретнина и све области за које се зна да су у сивој зони.

До 15. септембра, према његовим речима, биће враћено 60 милиона евра дуга страним инвеститорима, међу којима су: Европска инвестициона банка (ЕИБ), Светска банка и Париски клуб поверилаца. Око 18 милиона евра од тог износа односи се на Косово каже министар Дјелић, те да ће рачун послати Штајнеру, Кофију Анану и свим члановима Г7.
– Шпекулације на тржишту капитала нису оправдане и ми знамо шта можемо да вратимо, тако да нећемо вратити ни динар више. Ђелић је подсетио да се неће одустати од притисака да се отпишу две трећине југословенског дуга у преговорима са Лондонским клубом поверилаца, иако се према његовим речима – са стране поверилаца врше нереални притисци, да се тај дуг смањи.

Наводећи да је ове године планирани ниво страних директних инвестиција (СДИ) од 500 до 600 милиона долара, Ђелић је рекао да су предложене мере измене пореских мера усмерене на повећање прихода од СДИ на милијарду долара следеће године.

– Без обзира на резултат избора, постоји консензус креатора економске политике да се настави са истим принципима вођења економије, каже Ђелић и најављује рационализације у домену преклапања функција између савезне и републичке администрације.