Динкић: Уводимо финансијску дисциплину

Министар финансија и привреде Србије Млађан Динкић рекао је данас да ће нови закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама бити шок терапија која треба да омогући финансијску дисциплину.

Образлажући сет економских закона у Скупштини Србије, Динкић је казао да тај закон привредници дуго траже, наводећи да су велики буџетски дефицит и дугови настали због непостојања финансијске дисциплине.

Према његовим речима, од 31. марта држава ће морати све обавезе да плаћа у року од 45 дана, а за привреду тај рок ће бити 60 дана. Динкић је навео да је сада просечан рок наплате у Србији 134 дана, у региону око 64 дана.

Министар је навео да су предвиђени и изузеци када рок може да буде дужи и то ако се нека роба продаје на рате рок је до 90 дана, док регистована пољопривредна газдинства и пољопривредне задруге могу да уговоре дуже рокове.

Динкић је казао да ће тим законом, чија примена ће почети 31. марта 2013. године, бити уведене затезне камате, прекршајне казне и контрола за одговорна лица која не плаћају. Према његовим речима, Министарство финансија ће имати базу података и опомињати јавна предузећа, локалне самоуправе или државне органе да изврше обавезе након протека 30 дана, а уколико локалне самоуправе буду касниле са плаћањем постоји и могућност обустављања трансфера из буџета.

Динкић је казао и да се предложеним законом о условном отпису камата и мировању пореског дуга предвиђа отпис камата и омогућавање плаћање дуга за порез на рате за оне који почну редовно да плаћају обавезе.

„Дуговања по основу неплаћени пореза у Србији су огромна и део дугова за затезне камате је ненаплатив. Желимо да дамо шансу свима ако редовно плаћају преске обавеза да им се отпишу камате“, казао је он.

Услов је да предузеће, казао је Динкић, уплати редовне текуће обавеза за новембар и децембар 2012. године најкасније до 31. јануара 2013. и да настави сваког месеца да плаћа порезе. Како је навео, великим предузећима читава камата ће бити отписана после годину дана редовног плаћање обавеза, а предузетницима након две године.

После тога главницу дуговања моћи ће да исплате у 24 месечне рате, додао је Динкић. Он је казао и да постоји могућност да уколико неко уплати целу главницу дуга затезна камата одмах буде отписана.

Динкић је нагласио да уколико дужник један месец не плати редовне обавезе предузеће ће аутоматски прећи у систем принудне наплате читавог дуга.

Предложеним законом предвиђено је отписивања камата за републичке порезе, али постоји могућност и отписа камата на локалне пореза, ако такву одлуку донесу локалне самоуправе.

„То значи да се пореска амнестија не примењује само на правна лица него и на грађане“, казао је Динкић.

Према подацима пореске управе, казао је Динкић, дуговања на републичком нивоу за порезе на крају октобра износила су око 968 милијарди динара од чега су 628 милијарди динара камате. Он је рекао да је део дуговања од фирми у стечају и блокираних предузећа, али да је дуг активних компанија на крају октобра био 483 милијарди динара од чега је 180 милијарди динара главница.

Динкић је казао и да применом очекује значајно повећање пореских прихода након примене условне пореске амнестије. Министар финансија и привреде је додао и да ће се кроз пореску амнестију и ограничавање рокова побољшати ликвидност у привреди Србије.

Према његовим речима, изменом Закона о девизном пословању додатно се либерализује девизно пословање тако што се предвиђа да се плаћање са иностранством обавља не само преко банака него и путем интернета системом Пеј пал.

Он је навео да ће измене тог закона модернизовати систем плаћања према иностранству, додатно смањити трошкове пословања и укинути превелику бирократију у девизном пословању, односно ослободити привреднике великих трошкова попуњавања образаца.

Изменама Закон о приватизацији предвђено је да се процес реструктурирања државних предузећа обави најкасније до 30. јуна 2014.

Динкић је навео да у наредних годину и по дана треба да се заврши реструктурирање предузећа како би се видело која предузећа могу да наставе да раде као државна, која могу да нађу стратешког партнера и да се приватизују, а која не могу да буду самостална на тржишту и иду у стечај.

„То су једина предузећа искључена из правног система, не плаћају старе дугове, на њих не може да се примени извршни поступак“, казао је Динкић.

Он је рекао да су губици тих предузећа око 750 милиона евра на годишњем нивоу, да та предузећа не плаћају струју и комуналије и истакао да је то неодржив ланац који мора да се прекине. Министар је навео да је изменама Закона о Фонду за развој предвиђено да за гаранције фонда гарантује Република и уводи се селективан приступ што значи да влада мора сваку појединачну гаранцију да одобри.

Према његовим речима, изменама Закона о осигурању предвиђено је одлагање раздвајања животног од неживотног осигурања за годину дана.

Динкић је навео да је влада принуђена да продужи тај рок до краја 2013. и да ће у међувремену бити донет још један нови закон о томе да ли се ће се та осигурања раздвојити, а који припремају Министарство финансија и привреде и Народне банке Србије.

Како је навео, изменама Закона о затезној камати укида се конформни метод обрачуна камате која ће се обрачунавати простим рачуном од сто. Динкић је навео да ће затезна камата бити у висини референтне камате на годишњем нивоу увећане за осам процентних поена.