Динкић: Скраћујемо рок за повраћај ПДВ-а привредницима

„Донели смо одлуку да се рок за повраћај ПДВ-а свим привредницима у Србији скрати са 45 на 30 дана, а за претежне извознике са 15 на 10 дана“, изјавио је данас министар финансија и привреде Млађан Динкић који је првог радног дана у новој 2013. години посетио предузеће Stan Technologies у Алтини.

Динкић је најавио да ће на првој седници Владе Србије у овој години, 5. јануара, бити донета одлука да се под претежним извозницима сматрају сви они који извозе више од 50 одсто своје производње.

„До сада је та граница била 70 одсто и има доста предузећа која су извозила 55, 60 или 65 одсто своје производње, а нису могла да остваре бржи повраћај ПДВ-а. Сада ће се ПДВ брже враћати и на тај начин упумпаћемо и додатни новац у привреду чиме желимо да постанемо основни генератор ликвидности“, казао је министар Динкић.

Министар финансија је указао и на уведену обавезу да Пореска управа, уколико касни са враћањем ПДВ-а привредницима, мора од нове године да плати затезне камате по истој стопи по којој је до сада наплаћивала привредницима када они касне са уплатом ПДВ-а.

Динкић је подсетио да од 1. јануара
на снагу ступају неколико позитивних измена које ће привредницима олакшати пословање.

„Од нове године, мала и средња предузећа могу да плате ПДВ тек када наплате робу, а не када је фактуришу, а подигнут је цензус на 8 милиона динара за обавезни улазак у систем ПДВ-а“, указао је Динкић.