Динкић: Револуционарни закони уводе финансијски ред у држави

На данашњој седници Владе Србије усвојено је 9 закона, којима се заокружује план фискалне консолидације Републике Србије. „Усвојени закони уводе финансијску дисциплину у држави, повећавају ликвидност у привреди и смањују трошкове“, истакао је министар финансија и привреде Млађан Динкић.

Према његовим речима, један од најважнијих закона је закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. Динкић је навео да је „реч о револуционарном закону који ће бити права шок терапија за наш финансијски и привредни систем“. Он је навео да закон уводи прекршајне казне за одговорне и државне руководиоце, ако прекрше закон. Он је указао да је држава до сада била највећи генератор неликвидности, и да се овим законом уводи дисциплина у систему плаћања. Прекршајне казне кретаће се од 5000 до 150 000 динара.

Влада Србије је усвојила и закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга, којим ће бити омогућен отпис дуга под одређеним условима. Министар Динкић је подсетио да су, према подацима Пореске управе, укупна дуговања по различитим пореским облицима, 967 милијарди динара, од чега је 340 милијарди на име главнице, а 627 милијарди динара су камате. Он је рекао да активне компаније, закључно са 31. октобром 2012. дугују 483 милијарде динара, од чега 180 милијарди иде на главнице, а 303 милијарде динара за камате. „Захваљујући овом закону, повећаће се приливи у буџет. Рецимо, уколико се наплати само 10 одсто дуговања, то је близу 18 милијарди динара“, истакао је Динкић.

Један од важнијих закона који је данас усвојен, је и закон о девизном пословању, који ће омогућити плаћања према иностранству, не само преко банака, већ и преко Pay pall-а.

Растерећење занатлија, након укидања фискалних каса, додатно је омогућено и законом о ауторским и сродним правима и потпуним укидањем музичког динара за занатлије. „Сви предузетници паушалци који су ослобођени држања фискалних каса, биће ослобођени и плаћања музичког динара“, рекао је Динкић. Што се тиче угоститељских објеката, музички динар ће бити смањен, али у зависности од квадратуре и географског положаја објекта. „Тако например, за објекат до 50 метара квадратних, накнада за музички динар ће бити у висини једне дванаестине од минималне зараде у Србији“, рекао је Динкић.

Влада Србије усвојила је и 3 закона из области здравства, који предвиђају увођење значајних реформи у овом сектору. Држава ће, на тај начин, преузети 13 милијарди дуга болница према веледрогријама и претвориће га у јавни дуг. Министар је најавио и да ће од 31. марта наредне године бити уведена централизована набавка лекова у здравству, која ће омогућити да се смањи корупција и трошкови за државу. Он је подсетио да ће, тим законом, Фонду за здравствено осигурање бити скраћени рокови плаћања лекова издатих на рецепт, следеће године са 200 на 150 дана, 2014. године на 120 дана и 2015. на 90 дана.

На седници је усвојен и закон о акцизама и закон о Фонду за развој. Како је нагласио министар, овај сет закона требало би следеће недеље да уђе у скупштинску процедуру и буде усвојен заједно са законом о буџету за 2013. годину.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању

Предлог закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Предлог закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга

Предлог закона о изменама и допунама закона о ауторском и сродним правима

Предлог закона о преузимању обавеза здравствених установа према веледрогеријама по основу набавке лекова и медицинског материјала и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије

Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама

Предлог закона о изменама и допунама Закона о Фонду за развој Републике Србије