Динкић: Рационалнијим трошењем могуће велике уштеде

Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је данас да је рационалнијим трошењем буџетског новца могуће остварити огромне уштеде, које би се затим прелиле ка привреди и грађанима.

Динкић је на округлом столу „О користима система финансијске контроле“, истакао да подржава оштру политку Државне ревизорске инситруције и све оно што је до сада урадила и даје им моралну подршку да тако и наставе.

“Грађани од нас захтевају да поправимо економску ситуацију, али то није могуће, ако се сваки динар из буџета не користи рационално, а ревизија треба да помогне да то урадимо што ефикасније”, рекао је министар.

Подсетивши да је 31. марта ступио на снагу Закон о ограничењу рокова плаћања, који треба да уведе финансијску дисциплину, Динкић је рекао да се сада прати како министарства спроводе тај закон и да је утврђено да се добар део буџетских корисника уопште није пријавио у систем, иако је добио опомене од Управе за трезор.

Он је рекао да је због тога дао налог да се свима, који се нису евидентирали, обуставе сва плаћања. “Они неће добити ни динар, док се не региструју”, додао је министар.

Динкић је нагласио да је предуслов за успешно спровођење Закона о огранаичењу рокова плаћања да постоји евиденција свих индиректних и директних буџетских корисника.

Oн je нajaвиo дa ћe зajeднo сa свимa „кojи жeлe дoбрo зeмљи успoстaвити дaлeкo jaчу финaнсиjску дисциплину“, jeр бeз њe нeмa oзбиљнe држaвe.

ИЗВОР ТАНЈУГ