Динкић: Ова влада ће искористити свој реформски потенцијал

„Ова влада ће искористити свој реформски потенцијал да унапреди пословну климу у Србији и спроведе реформе у свим секторима на које инвеститори годинама указују, а где није било никаквог помака“, изјавио је министар финансија и привреде Млађан Динкић на представљању „Беле књиге“ Савета страних инвеститора.

„Бела књига нам је помогла значајно да унапредимо пословну климу, али разлика између ове и претходних влада је што ово није влада у којој ће само један човек радити. Ово је влада која има много јаких и добрих министара и убеђен сам да ћемо сви ми министри на челу са премијером Ивицом Дачићем имати перманентан прогрес и да ће наредно издање „Беле књиге“ помицати реформе владе на боље, као и да ћемо у студији Светске банке „Doing business“ напредовати. Очекујемо већ неки благи напредак ове године, али драстичан у наредне две године“, казао је Динкић.

Када је реч о унапређењу пословне климе, Динкић је рекао да је приоритет увођење електронске управе где год је то могуће.

“Кренућемо од Пореске управе. Новим Законом о пореском поступку и пореској администрацији предвидели да сви порески обвезници у наредних годину и по дана морају да предају своје пријаве у електронском облику. Исто ће важити за предавање завршних рачуна, тако да ће од 2014. године електронска комуникација пореских обвезника са Пореском управом постати обавезна, а електронски систем Пореске управе биће модернизован“, рекао је Динкић и додао да у области издавања грађевинских дозвола предстоји такође крупна реформа у виду укидања бирократских процедура како би се убрзала градња и фабрика и других некретнина. Он је рекао да је у плану и доношење мера за ограничавање рокова плаћања у року од 60 дана и увођење обавезног обезбедјења.

Министар Динкић је рекао да ће Програм кредита за ликвидност са субвенционисаном каматом важити и у првој половини следеће године.

„Међутим, то није довољно. Ми смо свесни чињенице да је претходна влада, осим тога што је акумулирала огроман буџетски дефицит, акумулирала и огроман квази фискални дефицит тј. доцње, односно неплаћања од стране државних органа ка приватном сектору. Те доцње ћемо најпре почистити, а затим направити систем како би се избегло креирање тих доцњи у будућности“, најавио је министар Динкић и навео пример система здравства и регулисања њихових дугова према фармацеутској индустрији.

„Забранићемо болницама да саме врше саме набавке лекова и материјала, већ ће се правити централне јавне набавке на нивоу државе, како не бисмо били у ситуацији да болнице дугују и по 10 милијарди динара за испоручене лекове“, објансио је Динкић.

„Исто тако направићемо реформу да немамо ситуацију да се профит у овој индустрији прелива у корист апотека, а на штету РФЗО кроз игру на бруто и нето ценама. Одржали смо састанке са свим релевантним фармацеутским компанијама и дошли смо до закључка да постоје огромни структурни дисбаланси и да није овде само проблем дуга, већ желимо да се ти дугови више не стварају и не гомилају“, рекао је Динкић и додао да исто важни и за путну индустрију и нека јавна предузећа.

ДИНКИЋ ДАНАС МИНИСТРИМА ПРЕДСТАВЉА НАЦРТ БУЏЕТА

Аграрни буџет повећан за 60 одсто – од следеће године бесповратна средства за инвестиције у пољопривреди

Минситар финансија и привреде Млађан Динкић рекао је да је нацрт буџета за следећу годину спреман и да ће га данас представити министрима.

„Буџет за 2013. годину предвиђа да буџетски дефицит буде преполовљен у наредној години, а консолидовани биланс ће бити
за чак више од 90 милијарди динара нижи него у овој години. Дефицит ће износити свега 3,5 одсто бруто друштвеног производа. У оквиру тога, значајно смо смањили субвенције, смањили буџетске кредите, смањили неке друге непотребне материјалне издатке и могу одмах да кажем да нећу прихватити никакав евентуални притисак мојих колега министара за ниво расхода. Овај ниво дефицита је закуцан и неће се мењати ни за милион, јер ово је озбиљан буџет озбиљне владе који ће бити усвојен на време и биће пред посланицима на време“, оценио је Динкић и истакао да ће посланици први пут након 6 година имати прлику да читају буџет неколико недеља.

Он ће додао да је пољопривреда једина област у којој нису смањене субвенције.

„Аграрни буџет је ове године повећан за 60 одсто и ове године у оквиру њега ће бити пуно новина, тј. уводе се бесповратна средства за инвестиције. Ми морамо да подигнемо ефикасност и продуктивност пољопривредне производње да повећамо извоз по хектару, а то је могуће ако дајемо средства онима који ће инвестирати у куповину хладњача, силоса, прерадних капацитета“, најавио је министар Динкић.