Динкић: Настављамо са реформама

Министар финансија и привреде Млађан Динкић представио је данас Програм мера за реформу јавног сектора који је влада усагласила и који подразумева усвајање ребаланса буџета, мере структурне реформе јавног сектора и структурне реформе за унапређење пословног окружења.

„Влада Србије ће ребаласном буџета уштедети 37 милијарди динара, а усаглашене су и мере за стабилизацију државног буџета и структурне реформе јавног сектора, као и структурне реформе за унапређење пословног окружења“, изјавио је Динкић.

Министар финансија и привреде Млађан Динкић рекао је да држава неће мењати приходну страну, јер је привреда већ преоптерећена и да само може да смањи државне расходе за око 50 милијарди динара.

Ребаланс буџета је данас упућен у владину процедуру и о њему би влада требало да одлучује у понедељак, након чега ће предлог ребаланса буџета бити упућен у Скупштину Србије, где ће 1. јула почети расправа.

Динкић је рекао да неће бити замрзавања плата и пензија и да ће после двопроцентног априлског повећања, бити још једно повећање ове године од 0,5 одсто, а у 2014. биће додатно за 0,5 одсто у априлу и од један одсто у октобру и додао да нема новца за веће повећање.

Динкић је казао да ће Србија ове године имати привредни раст између два и три одсто, што ће вероватно бити највише у региону.

„Циљ је да омогућимо штедњу у јавном сектору и омоћимо бржи развој приватног сектора“, рекао је Динкић истичући да ће у наредних годину и по дана бити предузете ригорозна штедња, као и да ће плате у приватном сектору у наредном периоду расти много брже него у јавном.

Плате у приватном сектору су, како је рекао, тренутно за око 20 одсто ниже него у јавном сектору и таква ситуација је неодржива.

За остваривање стабилности јавних финансија, односно свођење дефицита на оџив ниво неопходно је предузети мере смањења дискреционих расхода и нова правила за планирање плата и пензија, затим, мере за повећање наплате прихода, као додатне мере штедње у целом јавном сектору и наставак спровођења структурних реформи.

Предложене мере, према речима Динкића, имају директан утицај на висину дефицита у 2013. години, али је још значајнији њихов ефекат у 2014. и у наредним годинама.

На основу фискалних кретања у првих пет месеци процењено је да би дефицит буџета достигао износ од око 213 милијарди динара односно 5,7 одсто БДП – а, док би консолидовани дефицит државе био на нивоу од око 6,2 одсто, па је неопходно хитно предузимање мера како би се дефицит буџета ограничио на 177 милијарди динара односно 4,7 одсто, чиме би се и консолидовани дефицит свео на 5,2 одсто БДП – а.

Динкић је казао да је јавни дуг Србије крајем маја износио 18,9 милијарди евра и да је стратегија да са задуживање буде што мање и да се новац од задуживања користи само за инвестиције и капитална улагања.

Према предлогу ребаланса буџета са мерама, који је представљен у влади, предвиђени су приходи буџета од 849,3 милијарди динара и издаци од 1.026 милијарди. Процењени приходи буџета су мањи за 92,3 милијарде динара (2,5 одсто БДП) у односу на буџет, као последица смањења приватне потрошње, слабе финансијске дисциплине…

Процењени расходи буџета су мањи за 1,2 милијарде динара у односу на буџет, као резултат укључених додатних расхода и смањних расхода по основу трансфера ПИО фонду за 15,4 милијарде динара, због повећања стопе доприноса за ПИО са 22 одсто на 24 одсто.

Највећи додатни расходи су за Транзициони фонд 3,7 милијарди динара, за РТС 2,4 милијарде, социјалну заштиту – породиље, новчану социјалну помоћ и друго 2,3 милијарде, затим активиране гаранције за Србијагас 1,8 милијарди динара, измирње обавеза према рециклерима 1,5 милијарди динара и остало – 0,9 милијарди.

Да би се спречио даљи план прихода надлежни органи Министарства финансија и привреде и МУП – а предузеће обухватне и системске мере контроле са нултом толеранцијом за непоштовање пореских обавеза по било ком основу, наставиће сузбијање нелегалног промета односно ширења сивог и црног тржишта и предвиђен је могућ додатни приход од издавања лиценце за 4Г у износу од 125 до 250 милиона евра.

Министар Динкић позвао је данас грађане који имају имовину вреднију од 350.000 евра да је пријаве, подсетивши да рок истиче за 10 дана.

„Од 1. јула креће контрола, а казна је три одсто од укупне непријављене имовине“, рекао је Динкић и истакао да је до сада само 1.000 људи пријавило имовину, а да се рок за пријаву неће померати.

„Од овог лета креће се у унакрсну контролу прихода и имовине, а први ће бити контролисани они који нису ништа прјавили“, поручио је министар Динкић.

Динкић је рекао да ће за финансирање дефицита државног буџета до краја марта следеће године бити потребно свега 500 милиона долара.

„Битно се мења ранији план задуживања, јер ће нам бити потребна минимална средства да бисмо финасирали буџетски дефицит, не више до 500 милиона долара до краја марта, што је много мање него што се раније чинило“, рекао је министар финансија и привреде.

Програм мера за реформу јавног сектора можете погледати овде.