ДДОР Нови Сад продат компанији „Fondiaria – SAI S.p.A.“

Тендерска комисија донела је одлуку да се ДДОР Нови Сад прода једином понуђачу на тендеру компанији „Fondiaria – SAI S.p.A.“ из Италије по цени од 264,05 милиона евра за 100% капитала ДДОР-а.

Према речима председника Тендерске комисије др Слободана Илића, једногласно донета одлука од стране Управног одбора Агенције за осигурање депозита и Тендерске комисије о прихватању понуде јединог понуђача, разумљив је и рационалан поступак имајући у виду следеће чињенице:

1. понуђену цену;

2. да је показатељ односа купопродајна цена – бруто обрачунате премије од 1,9 далеко повољнији од просека у региону који износи 1,47;

3. да је показатељ односа купопродајна цена – књиговодствена  вредност капитала од 4,1 значајно повољнији од просечне вредности овог показатеља у региону који износи 3,3;

4. да је купопродајна цена по акцији од готово 125 евра више од 8 пута већа од номиналне вредности акције;

5. да ће запослени, бивши запослени и пензионери моћи да остваре око 373 евра по години радног стажа;

Церемонија потписивања купопродајног уговора обавиће се до 30. новембра.