Данас почиње јавна расправа о Нацрту закона о задругама

У поступку припреме Закона o задругама, Министарство финансија и привреде спроводи јавну расправу.

Јавна расправа о Нацрту закона о задругама спроводи се у периоду од од 28. марта 2013. године
до 11. априла 2013. године. Програмом јавне расправе је предвиђено да презентације и расправе о Нацрту закона буду организоване у најмање два града Србије, на којима ће учешће узети све заинтересоване институције, групе и појединци.

Овим путем позивамо све заинтересоване институције, групе и појединце да узму учешће у јавној расправи, ако и да своје предлоге, коментаре и сугестије доставе на mail адресу: ninoslav.kekic@mfp.gov.rs како би били разматрани приликом израде финалног текста Нацрта закона о задругама.

Презентације и расправа о Нацрту закона урађене су у сарадњи са задружним савезима, према за сада следећем распореду:
• 4. априла 2013. године – Нови Сад, са почетком у 14 часова у сали за састанке Привредне коморе Војводине на трећем спрату ул. Хајдук Вељкова 11;

• 10. aприл 2013. године – Београд;
• 11. априла 2013. године – Београд;

Додатно утврђени термини јавних расправа и презентација нацрта закона о задругама биће благовремено истакнути на Сајту Министарства финансија и привреде
Текст Нацрта закона званично је доступан на сајту Министарства финансија и привреде, www.mfp.gov.rs.

Министарство финансија и привреде је првенствено на иницијативу задруга и задружних савеза припремило Нацрт Закона о задругама, који
ће на савремен начин уредити област задруга у Републици Србији.

Према подацима из 2009. године, у Србији је регистровано 2124 задруга
од којих је највећи број земљорадничких (67,1%), затим омладинских 378 (17,8%), стамбених 146 (6,9%) итд.

Задруге у Србији имају двовековну традицију и један су од првих облика организованог привређивања.

Стварање правног оквира за модернизацију задруга и њихов бржи развој допринеће оживљавању привредне активности, отварању нових радних места.

Значај задружног организовања, нарочито су препознале државе ЕУ, које су развојем задруга решиле бројне проблеме, пре свега оне социјалне и економске природе. Задруге су препознате као најбољи облик брзог запошљавања и развоја мање привлачних привредних области, а искуства добре регулативе и праксе земаља-чланица ЕУ коришћена су приликом припреме новог закона о задругама.

Задруге имају велики потенцијал за одрживи привредни и друштвени развој у Србији. Задруге имају различите привредне, економске и друштвене предности у односу на друге облике пословања.

Поседују велики потенцијал за стварање сигурнијих и одрживих послова, функционишу кроз демократски модел управе, где сви чланови задруге једнако учествују у управљању и имају једнака права.

Задруге представљају највећи потенцијал за оживљавање пољопривреде, руралног и локално-економског развоја, посебно због најбољег механизма успостављања непосредне везе између пољопривредног произвођача и тржишта а тиме и веће могућности за остварење додатне вредности за основне произвођаче, увећање прихода и повећа сигурност пољопривредника, што све води већем улагању у пољопривреду и смањењу миграција.

Задруге могу поспешити станоградњу и решавање нерешених стамбених питања великог броја становника, и могу акумулирати друштвени (социјални) капитал и подићи ниво солидарности, друштвену реинтеграцију угрожених група, промоцију социјалне правде и равноправности у локалној заједници и друштву. Задруге доприносе подстицању здраве конкуренције у привредним гранама у којима су традиционално заступљени доминантни положаји великих привредних друштава.

У склопу предности задруга, посебно треба истаћи и веома значајну отпорност и тзв. еластичност задруга на ударце глобалне економске и финансијске кризе.

По истеку 2012. године као Међународне године задруга, Министарство финансија и привреде предлаже нови Нацрт закона о задругама којим ће задруге бити уређене на модеран и развојно оријентисан начин.

Нацрт Закона о задругама предвидео је уређење важних области задружног сектора. Сва предвиђена законска решења припремљена су у складу са позитивним искуствима развијених земаља, уз пуно уважавање богате традиције задругарства у Србији и у већем делу је усклађен је са прописима ЕУ. Циљ овог закона је да значајно унапреди положај задруга у привредном окружењу и омогући им несметан развој, решавајући њихова горућа питања везана за друштвену имовину.

Са циљем да припремимо што је могуће боља законска решења, у поступку припреме Закона o задругама, Министарство финансија и привреде спроводи јавну расправу како би се чуло мишљење свих заинтересовнаих страна, а пре свега
задругара о предвиђеним законским решењима.