Ћорсовић: Мере фискалне консолидације унапредиће пословно окружење

“Мере фиксалне консолидације које Влада предузима даће основ за развој јер ће омогућити стабилно и предвидиво пословно окружење, изјавио је државни секретар у Министарству финансија Никола Ћорсовић на састанку Словеначког пословног клуба.

Он је истакао да ће активностима државе на смањењу јавне потрошње, дуга и инфлације земља постати мање ризична што ће омогућити јефтиније финансирање, а на дуги рок дати извесније пословање.

Ћорсовић каже да је један од главних задатака Министарства финансија у побољшању пословног окружења борба против сиве економије. Према његовим речима, највећи ефекат по буџет од сузбијања сиве економије очекује се од увођења „он лајн“ фискалних каса, што би требало да почне крајем првог тромесечја наредне године, јер ће тако бити уведена боља контрола.

Истичући да су највећи проблеми на пољу финансија висок буџетски дефицит и јавни дуг, Ћорсовић је нагласио да је циљ министарства да се дуг стабилизује на 69 одсто БДП-а, да би затим, како економија буде остваривала раст и уз контролу дефицита, почео да пада. Он је подсетио да је са буџетом за 2014. годину влада предвидела краткорочне мере за стабилизацију јавних финансија, међу којима су повећање ниже стопе ПДВ-а, увођење „солидарног пореза“, борба против сиве економије, драстична промена политике субвенција.

Те краткорочне мере требало би да омогуће да се у другој половини наредне године прибегне и системским мерама, истакао је Ћорсовић.