Циљ пореске реформе повећање запослености и обезбеђивање високе стопе привредног раста

Министар финансија у Влади Републике Србије Млађан Динкић изјавио је да је Влада на данашњој седници, на предлог Министарства финансија, усвојила предлоге пет закона из области финансија и изразио очекивање да ће они у јуну бити разматрани у Скупштини Србије.

Динкић је на конференцији за новинаре, одржаној након седнице Владе, прецизирао да је реч о предлозима закона о финансирању локалне самоуправе, о девизном пословању, о слободним зонама, као и о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и допунама Закона о порезу на доходак грађана.

Према Предлогу закона о допунама Закона о порезу на доходак грађана и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, пореско растерећење обвезника у Србији износиће 31,5 милијарди динара по основу смањивања пореза на плате и увођења неопорезивог цензуса од 5.000 динара на месечном нивоу, објаснио је он.

Министар је навео да ови закони предвиђају подстицаје за запошљавање младих до 30 година, који ће омогућити да послодавци који запосле ове особе буду ослобођени плаћања пореза на плате и доприноса на терет послодавца у наредне три године уколико се ради о запошљавању приправника, односно две године ако се ради о запошљавању лица која су најмање три месеца на бироу за запошљавање.

Према његовим речима, уведени су и подстицаји за запошљавање оних који су старији од 45 година, при чему послодавци који од 1. септембра запосле раднике који су на бироу најмање 6 месеци, а старији су од 45 година, неће уопште плаћати порез на плате и биће ослобођени плаћања 80 одсто доприноса на терет послодавца.

Динкић је нагласио да се на овај начин жели помоћи онима који су у процесу транзиције изгубили посао, а послодавци који запосле лице старије од 50 година биће ослобођени плаћања и пореза на плате и ових доприноса у потпуности.

Такође, уведено је и ослобађање од плаћања пореза на плате и доприноса на терет послодавца за запошљавање инвалида, додао је он.

Министар је указао на то да овај систем пореског растерећења уводи далеко веће пореско растерећење за неразвијене регионе и додао да ће са 73,3 одсто, колико је садашње оптерећење на нето зараду, оно у неразвијеним општинама бити смањено на мање од 60 одсто.

Са овим пореским растерећењима Србија ће се сврстати у ред земаља са нижим оптерећењем на порезе на плате и на тај начин наша земља имаће веома атрактиван порески систем, закључио је он и подсетио на то да порез на добит код нас износи 10 одсто и да је најнижи у Европи.

Динкић је нагласио да је циљ ових мера повећање запослености и обезбеђивање високе стопе привредног раста и у будућности, пре свега кроз повећање извоза.

Према његовим речима, новину представља то што ће пољопривредници бити ослобођени плаћања пореза на катастарски приход и у 2006. и у 2007. години, а биће укинут и порез на доходак за студенте и ученике који током школовања освоје награде.

Такође, Предлогом закона о допунама Закона о порезу на доходак грађана предвиђено је смањење минималне основице за плаћање доприноса са садашњих 40 на 35 одсто, а истовремено уводи се прогресивност у опорезивању богатијих слојева друштва, навео је министар.

Динкић је рекао да је Предлог закона о финансирању локалне самоуправе прошао широку јавну расправу и истакао да је његова основна карактеристика стварна фискална децентрализација, по такозваном „Робин Худ“ методу – методу Савета Европе, који подразумева веће трансфере сиромашнијим општинама на терет мањих трансфера богатијим општинама.

Он је прецизирао да ће се од укупног овогодишњег трансфера, који износи 15,4 милијарде, 2,2 милијарде динара трансферисати са буџета четири града у Србији на рачуне 99 општина у Србији, при чему ће се највише узимати Београду и Новом Саду.

Друга карактеристика овог закона јесте то што он омогућава предвидљивост у планирању буџета локалних самоуправа, односно гарантује годишњи трансфер од 1,7 одсто бруто домаћег производа (БДП) из претходне године, рекао је министар и додао да су у овом документу дати критеријуми за одређивање појединачних трансфера општинама.

Динкић је навео да ће бити формирана комисија за финансирање локалне самоуправе, коју ће чинити шест представника министарстава Владе Републике Србије и пет представника Сталне конференције градова и општина, а њен задатак биће да прати спровођење овог закона.

Порез на имовину постаће изворни приход локалне самоуправе, а самоуправе ће самостално одређивати износ пореза у својој општини, али неће смети да пређу износ који је лимитиран Законом о порезу на имовину, објаснио је он, уз напомену да овај закон уводи максимални лимит за комуналне таксе.

Усвојени Предлог закона о слободним царинским зонама, како је нагласио, допринеће повећању извоза из Србије, док ће Предлог закона о девизном пословању даље либерализовати ту област.

Динкић је рекао да је на данашњој седници донета Уредба о утврђивању Програма расподеле и коришћења средстава намењених за развој инфраструктуре у туризму за 2006. годину, која предвиђа распоређивање 500 милиона динара на неколико локација у складу са Стратегијом развоја туризма.

Према његовим речима, ова средства биће искоришћена за развој инфраструктуре на подручју Старе планине, Палића, Дивчибара, Голије, Власине, Кучевских планина, Златибора и Таре.