Буџетски корисници – остало

pdf

Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2019. години („Службени гласник РС“, бр. 45 од 21. јуна 2019. год.)

xlsx

Прилог 1 - Преглед извршених средстава за плате на месечном нивоу

pdf

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2018. годину, 31. март 2017. године

pdf

Упутство за увођење родно одговорног буџетирања за 2020. годину

pdf

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2019. годину

pdf

Упутство за увођење родно одговорног буџетирања за 2019. годину

pdf

Упутство за израду програмског буџета (ажурирано у септембру 2020. године)

pdf

Упутство за израду програмског буџета (ажурирано у јулу 2020. године)

pdf

Упутство за израду програмског буџета (ажурирано у новембру 2019. године)

pdf

Упутство за израду програмског буџета, октобар 2019.

pdf

Упутствo зa изрaду прoгрaмскoг буџeтa, април 2017.

pdf

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2017. годину, 31. март 2016. године

Упутство за припрему буџета за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину

pdf

Упутство за припрему буџета

pdf

Лимити 2020-2022. година

pdf

Инструкција за обезбеђивање износа суфинасирања пројеката који се финансирају из финансијске помоћи Европске уније

pdf

БИС_Корисничко упутство за рад у апликацији за припрему буџета

xlsx

Прилог 1 - Планирана средства за плате

docx

Прилог 2а - Образац КИ

docx

Прилог 2б - Образац КР

docx

Прилог 2ц - Обрзац КФ

xlsx

Прилог 3а и 3б - Пројектни зајмови и донације

xlsx

Прилог 4 - ИПА 2013 - Преглед пројеката/секторских програма за децентрализовано управљање, са пројекцијама буџета

xlsx

Прилог 5 - АПВ

xlsx

Прилог 6 - АП КиМ

xlsx

Прилог 7 - Маркице

xlsx

Прилог 8 - Агенције

xlsx

Прилог 9 - Комисије и уговори