Буџетски корисници – остало

Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије

pdf

Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2019. години („Службени гласник РС“, бр. 45 од 21. јуна 2019. год.)

xlsx

Прилог 1 - Преглед извршених средстава за плате на месечном нивоу

pdf

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2018. годину, 31. март 2017. године

pdf

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2019. годину

pdf

Упутство за увођење родно одговорног буџетирања за 2019. годину

pdf

Упутство за израду програмског буџета, октобар 2019.

pdf

Упутствo зa изрaду прoгрaмскoг буџeтa, април 2017.

pdf

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2017. годину, 31. март 2016. године