Буџетска инспекција открила више неправилности у раду Министарства одбране

Министар финансија у Влади Републике Србије Млађан Динкић изјавио је данас да је буџетска инспекција, приликом редовне контроле, утврдила шест кључних неправилности у раду Министарства одбране државне заједнице Србија и Црна Гора.

Динкић је на конференцији за новинаре, одржаној после седнице Владе Србије, представљајући налазе буџетске инспекције, пренео да је председник Владе Србије Војислав Коштуница обавестио Владу о томе да ће министар одбране државне заједнице СЦГ Првослав Давинић поднети оставку.

Контрола је, како је Динкић навео, утврдила да је 833 милиона динара током 2004/2005. године употребљено за друге намене у односу на оне за која су средства дозначена у Министарству одбране. Као што је познато, када се усвоји буџет у Скупштини Србије, он садржи детаљне ставке за шта се средства грађана могу трошити и нико нема право да троши новац за неку намену коју парламент није одобрио, истакао је министар.

Такође, утврђен је раст дугова Министарства одбране тако да су пре годину дана дугови Војске према добављачима износили 2,8 милијарди динара, да би се до средине ове године повећали на износ од приближно 6 милијарди динара, прецизирао је Динкић и указао на то да је Министарство одбране једини буџетски корисник који има раст дугова у протеклих годину дана.

Контрола је утврдила и да се плаћање добављачима обавља преко реда, односно да није вршено у складу са роковима доспећа обавеза, већ су измириване обавезе новијег датума и поред постојања значајних дуговања која су направљена у протеклом периоду, истакао је министар финансија.

Он је рекао да је и књиговодство које је вођено у Министарству одбране „потпуно неадекватно“, а утврђено је и да се обавља плаћање трошкова за рачун јединица Војске са територије Црне Горе, као и добављачима са територије Црне Горе, иако је Уставном повељом одређено да свако финансира трошкове ВСЦГ на својој територији.

Коначно, без обзира на то што је донета одлука да се сва средства војног буџета укључе у консолидовани систем Трезора, што је још одавно урађено за све буџетске кориснике из Републике Србије, откривено је да сопствени приходи Војске нису укључени у тај систем већ се пословање тим средствима обавља преко посебног рачуна Министарства одбране, на коме је затечено стање 30. јуна износило 373 милиона динара, навео је Динкић.

Он је додао да су поред ових шест основних неправилности, за које ће бити изречене одговарајуће дисциплинске мере према одговорним лицима у Министарству одбране, председник Владе и сама Влада Србије обавештени и о „скандалозној“ одлуци Савета министара од 22. августа ове године.

Том одлуком Министарству одбране одобрава се да изврши набавку средстава за модернизацију и опремање Војске СЦГ од предузећа „Производња Миле Драгић“ из Зрењанина, за период од 1. јануара 2006. до 31. децембра 2010. године, у укупној вредности уговора од 296 милиона евра, нагласио је министар.

Он је истакао да таква одлука да се у наредних пет година буџет Републике обавеже на то да плаћа једном предузећу није никада забележена у историји јавних финансија.

Влада је закључила да Савет министара мора хитно да стави ван снаге своју одлуку од 22. августа, рекао је Динкић, уз напомену да Влада такође очекује да буде обавештена о томе како и у које сврхе је донета поменута одлука.

Динкић је на конференцији саопштио и да је данас извршена исплата за пшеницу овогодишњег рода, при чему је укупно исплаћено 632 милиона динара на рачуне за приближно 65.000 пољопривредних домаћинстава. Премија је износила 5.000 динара по хектару.

Такође су, додао је он, на седници Владе усвојена још два предлога закона који су недељиви део реформе пензијског система. Влада је прихватила предлоге Министарства финансија о два закона о враћању дугова пензионерима, који иду по хитном поступку на усвајање у Скупштину Србије, указао је Динкић и истакао да је на седници усвојен и Предлог закона о инвестиционим фондовима.