Буџет и јавна потрошња не делују инфлаторно

Министар финансија у Влади Републике Србије Мирко Цветковић изјавио је данас да Министарство финансија чини све како не би била угрожена макроекономска стабилност, што би изазвало раст инфлације. Цветковић је у изјави за агенцију Тањуг истакао да је значајна чињеница да је буџет у суфициту и додао да је за првих седам месеци суфицит био 47 милијарди динара, тако да буџет и јавна потрошња не делују инфлаторно.

Према његовим речима, базна инфлација која се односи на цене које се слободно формирају веома је ниска и вероватно ће тако остати до краја године.

Што се тиче небазне инфлације, реч је о исправљању неких диспаритета и вероватно ће морати да дође до још неких мањих корекција до краја године, али сам оптимиста у погледу одржања ниске стопе инфлације која је везана и за одржање макроекономске стабилности, навео је Цветковић. Истовремено, он је позитивно оценио рад ресорног министарства у првих 100 дана рада, при чему се укупне активности могу поделити на три главне групе – део везан за буџет, за припрему законске регулативе и за примену прописа.

Цветковић је подсетио на то да се буџетом за ову годину прешло са привременог на регуларно финансирање, а припремљен је и меморандум за буџетску и фискалну политику за наредну годину, остварена је континуирана ликвидност буџета и сва плаћања се обављају без проблема. У том домену предстоји израда новог буџета, и те активности су у току и биће окончане у складу са законом прописаним роковима, истакао је министар. Према његовим речима, завршене су припреме одређених законских предлога, као што су закон о осигурању и закон о јавним набавкама и неки мање значајни документи, који ће бити упућени Влади, а након тога Скупштини.

До краја године биће усвојени закон о реституцији и веома значајан сет имовинских закона, који треба да прате нова уставна решења, указао је Цветковић и нагласио да су у делу везаном за примену прописа обављене значајне активности на повећању ефикасности царинске и пореске управе.

Министар је подсетио на то да је разрешен проблем дуговања Агробанке, а потписани су уговори за неколико значајних кредита, пре свега од Светске банке, а затим од ЕБРД-а и Европске инвестиционе банке за кључне инфраструктурне пројекте. У наредном периоду очекују нас разговори, на мултилатералном и билатералном нивоу, ради обезбеђења додатних средстава, било кроз субвенцију или повољне кредите, најавио је Цветковић.