Бројна дуговања пољопривредника већ су репрограмирана

Влада Србије је показала максималну спремност да помогне пољопривредницима у измиривању доспелих пореза и доприноса. Све неизмирене обавезе пољопривредних произвођача које су доспеле на наплату до краја 1997. године су репрограмиране уз отпис камате на рок од пет година – рекла је Рада Луковац, помоћник српског министра финансија и економије за пореску политику у разговору за “Блиц” поводом протеста земљорадника из Мачве.

Према њеним речима, отплата дуговања насталих до 1997. године почела је 31. марта 1999. године и она ће се плаћати у ратама до 2004. године.

Обавезе које су настале од 1997. до 2000. године Влада Србије је такође репрограмирала кроз уредбу донету у 2000. години у оквиру програма разрешавања унутрашњих дугова свих пореских обвезника. Обрачуната камата на све накнаде, порезе и доприносе умањена је за 50 одсто, а зависно од висине дуга те обавезе могу да се наплате у две или највише 12 месечних рата- истакла је Луковац, додајући да је отплата дугова насталих између 1997. године и 2000. године почела тек у фебруару 2002. године.

Она је истакла да једино нису репрограмирани дугови из 2001. године,па се сви они који су платили обавезе за 2001. годину, а већ су ушли у репрограм ранијих дугова, третирају као уредне платише, односно могу регистровати своја возила и машине.