Бисић: Измене пореских закона ће растеретити привреду

Измене пореских закона на доходак и доприносе растеретиће привреду за око 1,7 милијарди динара годишње, а повећати приходе Фонда ПИО за 15 милијарди динара од почетка примене до краја ове године, изјавила је данас саветник министра финансија за порески систем Милица Бисић.

Бисић је рекла да се ти закони у скупштини могу очекивати до краја месеца, а да њихова примена почне већ у јуну.

Бисић је истакла да су циљеви свих измена пореских закона растерећење привреде, посебно предузетника и малих предузећа, већи намети за богате и стварање праведнијег пореског система, као и стабилније финансирање пензионог фонда.

Она је, на брифингу за новинаре у Министарству финансија, подсетила да измене пореза на доходак предвиђају смањивање стопе пореза на зараде са 12 на 10 одсто, повећање неопорезивог износа плате са садашњих 8.776 динара на 11.000 динара, као и подизање цензуса за паушално опорезивање са три на шест милиона динара.

Измена пореза на доприносе предвиђа повећање стопе доприноса за обавезно пензијско осигурање на терет запосленог за два одсто, односно са 22 на 24 одсто, додала је Бисић.

Према њеним речима, Фонд ПИО ће по том основу имати за око 26 милијарди динара веће приходе годишње, чиме се стварају претпоставке за одржив пензиони систем.

Пољопривредници ће, како је објаснила, моћи добровољно да изаберу да ли ће плаћати допринос за пензијско осигурање.

Свако ће моћи да уплаћује у складу са својим жељама и могућностима, што је већ дуже време и њихов захтев, а у од висине уплата зависиће и висина пензије коју ће паори у будућности добијати од државе.

Бисић је подсетила да су поред измена та два закона, предвиђене и измене пореских закона које се односе на имовину, добит, порески поступак и администрацију, које представљају наставак реформе пореског система Србије, чији су основни елементи утврђени Фискалном стратегијом усвојеном прошле године.

Измене Закона пореза на имовину очекују се наредне године, и требало би да донесу веће приходе републичком буџету за око шест милијарди динара, а локалним буџетима за десетак милијарди динара, навела је Бисић.

Према предлогу тих измена, градајани, власници више од једног стана или куће, уколико не живе у њима или не плаћају порез на закупнину, плаћаће посебан порез на приписани приход за некретнине вредније од 50.000 евра.

Као пример Бисић је навела викендицу вредну 100.000 евра за коју ће се плаћати годишњи порез од 225 евра.

Порез на приписани приход од непокретности неће се плаћати на стан или кућу где власник станује, затим на некретнине вредности до 50.000 евра у којима власник не станује, односно не издаје их у закуп.

Од плаћања ће бити изузети објекти и земљиште које власник користи за обављање самосталне делатности на које плаћа порез на стварни приход, пољопривредно земљиште површине до пет хектара, као и све непокретности на које се плаћа порез на закупнину.

Из опорезивања се изузима пренос експроприсане вредности, јер се увек врши у јавном интересу који утврђује влада или уређује закон.

Холандија, Белгија, Лускембург, Шпанија, Швајцарска, Италија, Пољска примењују неку од опција опорезивања приписаног дохотка од непокретности.

Изменама пореских закона биће смањени и административни трошкови за више од 1,5 милијарди динара, али и обједињено плаћање пореза једним налогом, што доноси поједностављење пословања и уштеду времена и новца обвезницима.

Бисић се осврнула и на стање у српској привреди истичући да ће привреда остварити ове године планирани раст БДП-а од два одсто, а могуће је да тај раст буде и већи.

Бисићева је казала и да привреда Србије бележи знаке благог опоравка, као што је раст извоза и индустријске производње.