Билатерални скрининг за Поглавље 29 – Царинска унија

У Бриселу је 3. и 4. јуна 2014. године одржан састанак билатералног скрининга за Поглавље 29 – Царинска унија.

Током састанка наша делегација је, кроз 25 презентација, детаљно представила хронологију процеса усклађивања законодавства Републике Србије са правним тековинама Европске уније у 17 кључних области царинског законодавства, као што су царинске процедуре,
царинско вредновање, сврставање робе, компјутеризација, транзитни систем, употреба нализе ризика, заштита права интелектуалне својине, заштита културних добара и контрола промета дрога и прекурсора. Поред приказа степена усаглашености прописа, представљен је и ниво њихове примене, и планиране мере и активности које ће релевантне институције предузимати у циљу потпуног усаглашавања домаћих прописа са прописима ЕУ.

Данашњим састанком окончан је процес аналитичког прегледа усаглашености домаћих прописа са правом ЕУ у области царине, односно поглавља 29. Поред високог степена оставареног напретка препозната је и потреба за додатним усклађивањем у области царинских прописа. Исторвремено, указано је да, и поред помоћи коју ЕУ пружа Србији, недостатак финансијских средстава представља изазов за брже спровођење реформи царинске службе у Републици Србији.

Очекивана реализација започетих пројеката, нарочито пројекта „Новог компјутеризованог транзитног система“ који финансијски подржава ЕУ, чија ће примена убрзати царинске процедуре и допринети олакшању пословања и смањењу трошкова привредних субјеката, даје основ за оптимнизам у погледу даљег наставка преговора у области царине.

Република Србија је у складу са прописаном процедуром прихватила правне тековине Европске уније у Поглављу 29.

Делегацију Републике Србије је предводила Весна Хрељац Ивановић, председница Преговарачке групе 29 и помоћница министра у Министарству финансија.

Делегацију Републике Србије, осим представника Министарства финансија и Управе царина, чинили су и представници Министарства здравља, Министарства културе и информисања, Канцеларије за европске интеграције, Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији, као и предстваници Мисије Републике Србије при Европској унији.
Европску унију су представљали експерти из Европске комисије – Директората за порезе и царине и Директората за проширење.