Ауторски текст министарке Диане Драгутиновић НИН 08 април 2010