Архива закона – гаранције

pdf

Закон о изменама закона о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по зајму ЕИБ за финансирање пројекта управљања електроенергетским системом, 15.7.2005. године

pdf

Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по кредиту Владе Републике Пољске за финансирање пројеката обнове Електропривреде Србије, 15.7.2005. године

pdf

Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по зајму ЕИБ за финансирање пројекта хитне санације саобраћаја, 15.7.2005. године

pdf

Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по зајму ЕИБ за финансирање пројекта обнове железница, 15.7.2005. године

pdf

Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по зајму ЕИБ за финансирање пројекта европских путева Б - Србија и Црна Гора, 15.7.2005. године

pdf

Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по зајму ЕЗ за измирење доспелих а неплаћених уговорних обавеза према ЕИБ, 15.7.2005. године

pdf

Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по зајму Европске банке за обнову и развој - Програм реконструкције општинске инфраструктуре општине Суботица, 15.7.2005. године

pdf

Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по зајму ЕБРД - будућа модернизација и унапређење система за управљање ваздушним саобраћајем, 15.7.2005. године

pdf

Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по задужењу ЈП ЕПС код немачке финансијске организације КФW, 15.7.2005. године

pdf

Закон о давању контрагаранције републике Србије Србији и Црној Гори по зајму Европске инвестиционе банке за финансирање обнове путева у Републици Србији, 15.7.2005. године