Активности Републике Србије у оквиру антикорупцијске иницијативе Пакта за стабилност југоисточне Европе

На седници одржаној 6. марта 2003. године, Влада Републике Србије је прихватила Информације о досадашњим активностима Републике Србије у Антикорупцијској иницијативи Пакта за стабилност југоисточне Европе (Стабилитy Пацт Анти-Цорруптион Инитиативе – СПАИ). Влада Републике Србије је, у циљу интензивирања даљих активности, усвојила закључак да се Пакту за стабилност југоисточне Европе упути предлог за оснивање регионалне канцеларије СПАИ-а у Београду.

СПАИ је опредељен за мултидисциплинарни приступ борби против корупције који обухвата пет принципа:

1. Усвајање прописа за борбу против корупције
2. Унапређење државне управе
3. Јачање владавине закона
4. Промовисање транспарентности и поштења у пословним активностима
5. Развој активног грађанског друштва

На састанку одржаном у Риму септембра 2002. године представници земаља чланица СПАИ-а / Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Румунија, Молдавија, Црна Гора и Србија, одлучили су да регионална канцеларија СПАИ-а буде лоцирана у Сарајеву.

Међутим, како се у међувремену нису стекли услови за спровођење ове одлуке, будући да нису обезбеђени потребни ресурси, Влада Републике Србије предлаже да регионална канцеларија буде у Београду, будући да је био у најужој конкуренцији градова за оснивање регионалне канцеларије.