95,17 милијарди динара на консолидованом рачуну трезора

На Рачуну за извршење буџета Републике који се води код Управе за трезор 18. априла 2007. године стање је износило 17,86 милијарди динара, што представља апсолутни рекорд од како се врши консолидација рачуна свих буџетских корисника. Стање на целокупном консолидованом рачуну трезора на тај дан износило је 95,17 милијарди динара.