10 мера за напредак Србије

Премијер Републике Србије, господин Зоран Живковић и министар финансија и економије, господин Божидар Ђелић, усагласили су десет мера за напредак Србије до 2004. године.

1. Оценити до краја октобра 2003. године рад свих министара, руководилаца државних органа, директора јавних служби и предузећа и извршити нужне персоналне промене. Критеријуми за оцењивање су честитост и резултати рада. Оцењивање би спровела сужена комисија састављена од неколико лидера ДОС-а и независних личности.

2. Изгласати пакет антикорупцијских закона до краја новембра 2003. године, укључујући Закон о избегавању сукоба јавног и приватног интереса, Закон о Антикорупцијској агенцији, Кодекс понашања државних службеника и евидентирати до краја године имовину обухваћених функционера и службеника.

3. Анализирати до краја октобра 2003. године, кроз мешовиту комисију (Министарство правде, Министарство унутрашњих послова, Министарство финансија и економије, Републичко јавно тужилаштво, Народна банка Србије), статус кривичних пријава поднетих од октобра 2000. године до данас и предложити даље мере.

4. Решити до краја 2003. године преостале спорне власничке односе (нарочито «Мобтел», «ДДОР Нови Сад» и «Галеника»), максимизирајући државни интерес.

5. Припремити детаљни план за почетак преговора о стабилизацији и асоцијацији са Европском Унијом за јесен 2004. године.

6. Оријентисати у 2004. години бар 20 милијарди динара јавне потрошње и привући 300 милиона евра концесијалних кредита у инфрастуктуру и подстицај извоза кроз употребу прилива из приватизације, уштеде и реоријентацију постојећих програма. Искористити та средства за мобилисање додатних извора (банке, инвеститори) кроз формирање специфичних инвестиционих фондова (нпр. туризам).

7. Повећати извоз за милијарду долара у 2004. години кроз осигурање или финансирање од стране банака и државе рентабилних пројеката доказаних извозника. Идентификовати и посетити у следећих шест месеци челнике 50 најперспективнијих потенцијалних страних инвеститора и понудити им специфични програм «Србија 2004» за њихову компанију.

8. Разрадити оперативни план за побољшање свакодневног живота на нивоу сваког округа до краја 2003. године. Идентификовати приоритетне пројекте који могу бити финализовани током 2004. године. Одредити надлежног и одговорног министра за сваки округ и вршити координацију кроз новоформирану Агенцију за развој локалне самоуправе.

9. Кроз национално такмичење спроведено у 2004. години идентификовати и ко-финансирати са банкама 100 најбољих пројеката за развој малих и средњих предузећа. Истоветно, кроз национално такмичење, идентификовати и «100 будућих лидера Србије» из разних домена (привреда, уметност, наука, спорт, итд.).

10. Искористити прославу 200 година модерне српске државе за широку дебату око теме идентитета и припадности, као и око будућих националних приоритета. Изградити до краја 2004. године једно културно здање које ће симболизовати почетак трећег века наше државе.