Категорија:
Активности - COVID - 19
Објављено:
20. марта 2020.

Усвојена Уредба о пореским мерама за време ванредног стања

На данашњој седници Владе Републике Србије усвојена је Уредба о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Уредба се у члану 2. односи на пореске обвезнике који имају одобрено одлагање плаћања дугованог пореза у смислу одредаба члана 73. до члана  74 б Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Према пореским обвезницима који већ имају потписан Споразум о одлагању пореског дуга са Пореском управом, а на које се односи члан 2 Уредбе, се неће предузимати мере прописане чланом  74. став 7- 9. Закона о пореском поступку и пореској администрацији почев од рате која је доспевала  у марту месецу 2020. године. То значи да Пореска управа неће за време трајања ванредног стања по службеној дужности поништити споразум, односно укинути решење о одлагању плаћања дугованог пореза  и неће ради наплате спроводити поступак принудне наплате, при чему се у наведеном периоду не обрачунава камата  у смислу члана 75. и 76. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Министар финансија Синиша Мали је рекао да је ово једна у низу економских мера које Влада доноси након што се вирус Ковид 19 појавио у Републици Србији.

„Претходно је Народна банка Србије усвојила одлуке којима се прописује застој у отплати обавеза дужника (мораторијум), смањила референтну каматну стопу, а једна од првих мера је било издвајање додатног новца за јавне инвестиције и за једнократну помоћ за пензионере. Такође, за 10% ће бити повећане плате лекарима и медицинском особљу. У претходним данима смо имали и разговоре са представницима послодаваца и синдиката, и јасно нам је да су привредници у овом тренутку у тешком стању, и да држава треба да одговарајући начин да им изађе у сусрет“ рекао је министар финансија Синиша Мали.

Он је додао да је важно што су јавне финансије потпуно стабилне, што четврту годину за редом имамо суфицит у буџету, те што је јавни дуг под контролом.

Уредба о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.