Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
12. јуна 2019.

Србија приступила Конвенцији о узајамној административној помоћи у пореским питањима

Државни секретар у Министарству финансија Славица Савичић потписала је данас у Паризу, у име Владе Републике Србије, Конвенцију о узајамној административној помоћи у пореским питањима.

Овом Конвенцијом се уређује пружање помоћи између држава потписница у поступцима утврђивања и наплате пореза, а зависно од нивоа преузетих обавеза, може обухватати размену информација између држава на захтев, спонтану и аутоматску размену обавештења, помоћ у наплати иностраних пореских потраживања, као и помоћ у достављању документације.

Приступањем Конвенцији стварају се услови за унапређење административне помоћи у пореским стварима између Републике Србије и 128 држава и јурисдикција које су већ приступиле Конвенцији, чиме ће знатно бити побољшана међународна сарадња пореских органа Републике Србије.

Такође, потписивање Конвенције знатно ће унапредити репутацију Републике Србије као државе која се активно прикључила међнародним напорима за спречавање незаконитог избегавања пореских обавеза и отклонити опасност да се Република Србија прогласи за некооперативну пореску јурисдикцију.

Конвенција је потписана у седишту ОЕЦД у Паризу у присуству помоћника генералног секретара ОЕЦД Џефрија Шлагенхауфа.