Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
26. марта 2019.

Србија посвећена реформи корпоративног финансијског извештавања

Стручна конференција о значају и квалитету корпоративних финансијских извештаја у Србији „Извештај се рачуна“, у оквиру Пројекта унапређења квалитета финансијског извештавања у Србији, који спроводи Министарство финансија Републике Србије уз подршку Светске банке, одржана је данас у Привредној комори Србије (ПКС).

Конференцији је присуствовао в.д. помоћник министра финансија Филип Шановић који је истакао да је циљ Пројекта
унапређење квалитета финансијског извештавања у Србији, које треба да допринесе јачању инвестиционог окружења у нашој земљи.

„Циљ овог Пројекта је унапређење квалитета финансијског извештавања у Републици Србији које треба да допринесе јачању инвестиционог окружења у нашој земљи. Крајњи исход је
достизање максималне транспарентности финансијских извештаја и њиховог потпуног усклађивања са захтевима правних тековина ЕУ и најбољом међународном праксом. То ће допринети даљем привлачењу инвестиција, како домаћих, тако и иностраних, али и олакшаном приступу средствима финансирања од стране микро, малих и средњих предузећа“,
нагласио је Шановић.

Он је додао да су све наведене активности омогућене кроз имплементацију различитих делова Пројекта у претходном периоду, а уз сарадњу и надзор Светске банке.

Директор Центра за реформу корпоративног финансијског извештавања Светске банке Џерет Декер подсетио је да је пре, неколико година, Министарство финансија започело
са радом на модернизацији стандарда и пракси корпоративног финансијског извештавања, у складу са стандардима ЕУ и у складу са успешном праксом у свету.

„У Центру за реформу финансијског извештавања Светске банке радили смо са многим државама које покушавају да предузму сличне поступке трансформације. Није лако, али нигде нисмо видели јачу посвећеност реформи и више обећавајућих раних резултата него у Србији“, изјавио је он.

Према његовим речима, Србија је у закон укључила златне стандарде финансијске транспарентности – Међународне стандарде финансијског извештавања (МСФИ) и Међународне стандарде ревизије (МСР).

„Ажурирани преводи МСФИ за мала и средња предузећа и МСР су објављени у ‘Службеном гласнику’ и на интернет страници Министарства финансија Републике Србије. Процес за прикупљање и преглед финансијских извештаја државних предузећа је побољшан, а у току су активности усмерене на повећање капацитета за обраду тих финансијских информација. Развијен је програм професионалних обука у складу са међународним стандардима за рачуноводство и ревизију“, истакао је Декер.

На конференцији је указано на чињеницу да земље које примењују међународне стандарде корпоративног финансијског извештавања на начин како то ради Србија, стављају своје компаније у бољу позицију приликом такмичења на регионалним и глобалним тржиштима за инвестиције и кредитирање, јер имају финансијске извештаје који се лакше упоређују са конкурентима у другим земљама.

Истраживање ставова јавности спроведено у оквиру пројекта је показало да је и шира и стручна јавност свесна тога да финансијско извештавање није само “сметња” коју захтева закон, и да је активно учешће у квалитетном финансијском извештавању важан фактор у контроли ризика.

Пројекат техничке помоћи Републици Србији у реформи корпоративног финансијског извештавања спроводи се захваљујући донацији Владе Швајцарске Конфедерације у вредности од 3,4 милиона евра. Програм je започет марта 2016. године и спроводи се у неколико фаза.

Домаћин конференције била је ПКС, а на панел дискусији Перспективе корпоративног финансијског извештавања у Србији, између осталих, говорио је и
Aлександар Јањушевић, шеф Одсека за рачуноводство и ревизију у Министарству финансија Републике Србије.

У спровођењу пројекта у пракси учествују и
ревизорско-консултантска кућа „BDO“ и комуникациони консултант
„FCB Afirma“, чији су представници такође присуствовали конференцији и изнели своје виђење спровођења пројекта.