Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
26. марта 2019.

Србија напредује у транспарентности и размени пореских података

У Министарству финансија данас је одржан састанак са делегацијом ОЕЦД Глобалног форума о транспарентности и размени информација у пореске сврхе, поводом анализе корака које је Србија требало да испуни у тој области. Оцењено је да је наша земља испунила већину својих обавеза, као и да је у могућности да испоштује план за ову годину.

Састанку су присуствовали шеф Кабинета министра финансија Лука Томић, државни секретари Министарства финансија Славица Савичић и Јелена Танасковић, в.д. помоћник министра финансија Драган Демировић, као и други представници Министарства.

Како је истакнуто,
Србија се ове године припрема да потпише и ратификује ОЕЦД Мултилатералну конвенцију о узајамној административној помоћи у пореским питањима, а именоваће и своје представнике за потписивање поменутих докумената у Паризу.

Имплементација аутоматске размене информација очекује се у будућности, након што се испуне сложени технички услови за њену примену, као што су заштита поверљивости података који се размењују.
За ово је потребно постојање адекватних ИТ решења који ће осигурати сигуран пренос података, као и интерна правила и процедуре за руковање, држање и чување информација.

Међутим, примена аутоматске размене информација (АРИ) није предуслов за потписивање Конвенције, док Србија већ примењује размену информација на захтев и спонтану размену информација на основу потписаних уговора о избегавању двоструког опорезивања.

На састанку је Министарство финансија указало да разматра могуће измене одређене законске регулативе.