службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа септембар 2018

Република

Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену
финансијских

прописа

Број 9, септембар 2018.

ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

  

   ПОРЕЗИ

    Порез на додату вредност

    Порез на добит правних лица

    Порези на имовину

    Порез на доходак грађана

     АКЦИЗЕ

   ЦАРИНЕ

   ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

   ФИСКАЛНЕ КАСЕ

   ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

   Обављање плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност

   ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, септембар 2018