Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, март 2015

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

Број 3, март 2015.

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на доходак грађана

Порески поступак и пореска администрација

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

Платни промет

Рачуноводство

Рeгулисaњe oбaвeзa Рeпубликe Србиje пo oснoву зajмa зa приврeдни рaзвoj

ФИНАНСИЈСКИ ПРОПИСИ ДОНЕТИ У МАРТУ 2015. ГОДИНЕ

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, март 2015