Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул-август 2010

Република

Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену
финансијских

прописа

Број 7/8, јул – август 2010.

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Порези на употребу, држање и ношење добара

ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

ЈАВНИ РАСХОДИ

Јавне набавке

ФИНАНСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул - август 2010