Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
15. децембра 2020.
SINISA MALI

Министар Синиша Мали представио измене важних закона

Министар финансија Синиша Мали у Скупштини Србије представио је више финансијских и пореских предлога закона, међу којима су Предлози закона о дигиталној имовини и о фискализацији, као и измене Закона о враћању одузете имовине и обештећењу.

Предлог закона о дигиталној имовини, по речима министра,  први је закон тог типа у Србији, који уређује област дигитале имовине и пословања у Србији а очекивања су да овај пропис позиционира Србију у групу земаља које дигитализацију финансијских технологија стављају високо на листу својих приоритета.

“Србија не жели да заостаје за светом по овом питању. Овим законом се уређује питање трговине и употребе криптовалута, међу којима је најпознатији биткоин. Он се већ користи у многим земљама света и прихвата као средство плаћања, те ће овај закон омогућити да тако буде и у Србији”, рекао је Мали.

Он је као изузетно важну област коју тангира овај закон перципирао и питање инвестиционих токена и њихово коришћење као алтернативног вида финансирања од стране младих и иновативних компанија.

“Скренуо бих вам пажњу на ове инвестиционе токене, то је нешто што је веома важно за стартапове и инвестиционе компаније. У свету се велики број компанија финансира на такав начин. То је виртуелна имовина,  а овим законом отварају се могућности да буду алтернативни извори финансирања за младе и иновативне компаније, да на овај начин добију новац за почетак пословања и остваре своје пословне идеје”, рекао је министар и додао да наша земља доношењем овог прописа показује колико жели да иде у корак са светом, и да не заостаје у будућности, у ИТ технологији, стартаповима, новим идејама и шансама за младе те да на тај начин подстакне развој наше економије.

Мали је као изузетно важан системски закон апострофирао  и Предлог закона о фискализацији. Како је истакао последњи закон у овој области донет је пре 15 година а у међувремену технологија и систем пословања су узнапредовали.

“Закон треба да омогући борбу против сиве економије и осавремени услове привређивања у нашој земљи. Најважнија измена је да ће Пореска управа у реалном времену, уз помоћ фискалних каса, моћи да врши контролу над прометом робе. То су већ системи који су заживели у многим земљама а од 1. јануара 2022. године ће такав систем бити примењен у Србији. Велика предност овог система је што ће омугућити и велике уштеде привредницима”, сматра министар Мали.

Он је навео бројне примере уштеде у новцу, од тога да неће бити више потребе за утрошком папирне траке која се троши током целе радне недеље и чува у наредне три године, до тога да неће бити потребе за ГПС модулом који кошта 450 динара месечно и око 5400 динара годишње. Неће бити потребе ни за променом чипа, трошка који на годишњем нивоу кошта око 12.000 динара а ни годишњег сервиса касе који се креће око 10.000 динара.

“Оно што је најважније, увођење фискалних уређаја неће коштати привреду ни један динар. Ми смо из буџета за те потребе обезбедили три милијарде динара. Не желимо да оптеретимо привреду а нама ће се то кроз бољу наплату и евиденцију вратити у року од годину дана”, прецизирао је министар.

Као новину за први квартал следеће године најавио је и доношење још једног, како је нагласио, системског прописа а то је закон о е-фактурама који ће такође, паралелно са законом о фискализацији почети да се примењује од 1. јануара 2022. године. За оба прописа очекује, да дају значајан допринос у борби против сиве економије. “Увођење и уношење у систем улазних и излазних фактура ће омогућити и да се ПДВ враћа у року од једног дана, а то је један од основних захтева привредника”, прецизирао је Мали.

Говорећи о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине, које су такође на дневном реду скупштинског заседања, Мали је казао да се овим законом утврђују динамика и техника емитовања обвезница а ради исплате корисника реституције којима припада обештећење.

“Након усвајања овог закона очекује се да ће влада дефинисати и потребне коефицијенте који се множе са основицом за обештећење као би се дефинисао ниво обештећења. Изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу предвиђено је да уколико обештећење не прелази 1.000 евра, по кориснику обештећења, се организује исплата искључиво у новцу, исплатом целокупног износа, и то 31. марта наредне године под условом да су до 30.06. текуће године добију правоснажно решење. У септембру Влада доноси одлуку о емитовању обвезница. Емисија се обавља у јануару народне године и тако цемо коначно заврсити процесс који се односи на реституцију и обештећење”, казао је Мали.

Како је истакао у наредна три дана скупштинске расправе биће разматрано 17 законских предлога, а међу законима које је навео су и измене Закона о порезу на добит правних лица, Закона о порезу на доходак грађана, Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Закона о акцизама, Закона о порезу на добит правних лица, Закона о порезу на доходак грађана, Закона о ПДВ, Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Закона о јавној својини и Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис.

Код већине ових закона измене се односе на усаглашавање са новим законима који су се појавили нашем правном поретку као што је већ најављени Предлог закона о дигитаталној имовини и већ усвојени Закон о алтернативним и инвестиционим фондовима.

Тако се, рецимо, Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма, односи на дефинисање правила понашања за све оне који желе да се баве виртуелном имовином а тиче се лиценцирања или регистрације лица које пружају услуге које имају везе са виртуелном имовином. “Значи да то није анонимно него да постоји тачно и јасно контрола свих којисе баве том делатношћу”, казао је Мали.

Изменама Закона о акцизама предлаже се доношење средњорочног плана постепеног повећања акциза на цигарете од 2021. до 2025. године и усклађивање са стандардима ЕУ.

Изменама Закона о порезу на добит правних лица уводи се у систем опорезивања капиталног добитка у вези са дигаталном имовином и инвестиционим фондовима, док је изменама Закона о порезу на доходак грађана предложено повећање неопорезивог износа зараде са садашњих 16.300 динара на 18.300 динара месечно. Друга важна област која се уређује овим прописом је што се на захтев привреде продужава једна олакшица за ново запошљавање а то је парво на повраћај дела уплаћеног  пореза и доприноса у проценту од 65 до 75 одсто за сваког новозапосленог. Примена тих олакшица се продужава за још годину дана.

Мали је рекао и се измене Закон о ПДВ-у односе на усаглашавање са новим законима, те се овај пропис “усаглашава у погледу пореског третмана преноса и зарада виртуелних валута”.

Министар је, као важне, нагласио и измене Закона о тржишту капитала којим се поједностављује поступак за састављање проспекта И сркаћује временски период у коме друштво може задржати статус јавног друштва без да тргује хартијама од вредности.

“Ове измене доносимо како би се забранила злоупотреба да ви без трговања задржавате статус јавног друштва. Корпоративне обвезнице су се показале као добро средство за финансирање, направили смо добре кораке и ове измене ће допринети још већем развоју тржишту капитала и оживеће тржиште дужничких хартија од вредности”, навео је Мали.

На дневном реду скупштине су још два закона а то су измене и допуне Закона о јавној својини којим се, због пандемије, рок за упис права својине, АП Војводини и локалним самоуправама, продужава до краја наредне године, а изменама овог прописа ограничава се и рок важења процењене тржишне вредности некретнине на две године. “У случају да је процена старија од две године, мораће да се ради нова”, прецизирао је министар.

На данашњој седници наћи ће се и Предлог Закона о измени закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис. Овим изменама се  предлаже да износ таксе буде увећан за 44 динара односно да буде 299 динара уместо досадасњих 255 динара.