Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
24. фебруара 2021.
SINISA MALI

Синиша Мали: Нови успех Србије на међународном тржишту капитала

Република Србија је дана 24. фебруара 2021. године успешно искористила још увек повољне услове на међународном финансијском тржишту и по први пут емитовала дванаестогодишње државне обвезнице деноминоване у еврима на међународном тржишту капитала у износу од једне милијарде евра.

Током процеса данашње емисије, а услед велике тражње, делегација Републике Србије је успела да смањи иницијалну каматну стопу за 35 базних поена и емитује обвезнице по стопи приноса од 1,920% и купонској стопи од 1,65% , са роком доспећа од 12 година, чиме је додатно продужена крива приноса српских обвезница емитованих на међународном тржишту.

„Овом трансакцијом настављају се успеси Републике Србије на тржишту капитала, где је од почетка године држава имала добар старт са продајом државних обвезница на домаћем тржишу на  аукцијама у јануару и продајом дванаестогодишњих динарских обвезница емитованих прошле године. Осим тога, динарске обвезнице ће бити укључене у индекс J.P. Morgan GBI-EM index. Данашње каматне стопе, које смо добили у условима неизвесности на тржишту, док још увек траје пандемија корона вируса, су умногоме боље од оних по којима је претходна власт задуживала државу пре неколико година, а које су биле и до 7,50%“ – истакао је министар финансија Синиша Мали.

Он је додао да су инвеститори наставили да показују поверење у структурне реформе које спроводи Влада Републике Србије, те да је остварена укупна тражња од преко 3,5 милијарде евра, и то од стране више од 200 респектабилних, пре европских и америчких фондова, осигуравајућих кућа и банака.

„Веома смо задовољни одзивом инвеститора и данашњом емисијом еврообвезница, којом ћемо вратити неке старе и скупе дугове који нам долазе на наплату у току ове године. На дан 23. фебруар 2021. године удео јавног дуга у БДП-у је износио 52,9%, и нижи је него што је био пре почетка пандемије, што је невероватан успех имајући у виду да су све земље на свету вишеструко повећале јавни дуг услед задуживања током пандемије корона вируса. Потврда о томе колико смо успешни је и податак да је просечна каматна стопа на цео дуг Републике Србије крајем 2020. године била 2,91%, док је 2014. године износила 5,7%“ – рекао је министар Мали.

Он је додао да Србија неће у великом обиму повећавати јавни дуг до краја године.

„Као што сам напоменуо, овај новац користимо да вратимо прескупе дугове из прошлости, и не очекујемо веће повећање јавног дуга до краја године. У међувремену, радимо и градимо, а током ове године градиће се укупно осам ауто-путева у Србији. Такође, крајем године почеће и градња београдског метроа, пројекта на који грађани чекају деценијама“ – истакао је министар Мали.

Он је рекао и да је, с обзиром на то да се очекује даљи раст стопа приноса на међународном тржишту, Република Србија била спремна да искористи најповољније услове, како би прикупила неопходна средства за финансирање обавеза које доспевају у овој години. У септембру 2021. године нам доспевају доларске обвезнице у износу од 700 милиона долара са купонском стопом од 7,25%, а која носи највећу каматну стопу икада постигнуту на међународном тржишту. Србија је већ два пута превремено откупљивала тај скупи дуг како би исправила грешке из прошлости и растеретила укпуне обавезе за отплату.

Принос остварен данашњом емисијом је у рангу поједних земаља региона које имају и инвестициони  кредитни рејтинг, као што је на пример Румунија, дугогодишња чланица Европске уније, што поткрепљује очекивања да Србија уђе у круг земаља инвестиционог ранга.

Да подсетимо, само пре две недеље, овом успеху допринела је и вест да ће динарске обвезнице бити укључене у реномирани индекс GBI-EM Global Diversified, који представља „benchmark“ индекс за обвезнице емитоване у локалним валутама земаља у развоју, и то за чак три емисије динарских обвезница, оригиналне рочности седам, десет и дванаест и по година а које доспевају 2026., 2028. и 2032. године.

Република Србија је овом трансакцијом наставила да активно управља јавним дугом и у време кризе изазване пандемијом корона вируса. Претходно је, у циљу оптимизације валутне структуре дуга, успешно спровела две хеџинг трансакције. Тиме је значајно смањено учешће доларског дуга у укупном портфолију јавног дуга на 12,4%. Настављајући у истом смеру и са истим циљем, Република Србија је нову еврообвезницу емитовала у еврима, чиме је додатно смањила изложеност валутном ризику и минимизирала изложеност јавног дуга утицају промена курса америчког долара.