Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
26. новембра 2019.

Република Србија откупила удео EBRD и IFC Capitalization Fund у Комерцијалној банци а.д. Београд

Република Србија данас је откупила удео у капиталу Комерцијалне банке а.д. Београд од акционара EBRD и IFC Capitalization Fund.

Ове две међународне финансијске институције поседовале су 34,58% обичних акција Комерцијалне банке а.д. Београд, и у складу са условима и ценом дефинисаном Уговором акционара из 2009. године, акције су откупљене за износ од 217 милиона ЕУР.

На основу Уговора, међународне финансијске институције – акционари, имају право  да продају своје уделе држави по унапред одређеној цени, те су они искористили тзв. пут опцију (put option) и активирали je 26. марта 2018. године, слањем пут обавештења Републици Србији. Држава је била у обавези да поступи у складу са уговорним обавезама.

Ова транаскција уследила је након аквизиције 6,89% обичних акција у власништву Сведфунд и ДЕГ која је окончана 26. јуна ове године, тако да ће Република Србија сада поседовати 83,23% обичних акција Комерцијалне банке а.д. Београд.

На овај начин, успешно је завршена консолидација власничке структуре у Комерцијалној банци, и омогућено је Републици Србији да потенцијалном купцу понуди на продају 83,23% обичних акција, а у складу са процесом приватизације који је у току.