Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
18. јуна 2019.

Република Србија објављује необавезујуће индикативне резултате понуде за откуп обвезнице 1.500.000.000 УСД 4,875 процената које доспевају 2020. године и обвезнице 2.000.000.000 УСД 7,250 процената које доспевају 2021. године

*Ниje за дистрибуцију у или ниједном лицу које има бораиште или пребивалиште у некој од јурисдикција где би таква дистрибуција била незаконита (видети: „Забрана позивања и дистрибуције“ у Меморандуму о понуди за откуп обвезница од 10 јуна 2019. године који је сачинила Република Србија)

У складу са намером Републике Србије („Издавалац“ или „Република“) (коју заступа Влада Републике Србије преко Министарства финанисија) да откупи Еврообвезнице до максимално прихватљивог износа, како је предвиђено Меморандумом о понуди за откуп обвезница, а имајући у виду нову емисију евро-деноминованих обвезница („Нова еврообвезница“) од 19. јуна 2019. године и прихватањем или одбијањем услова Нове емисије пре или на датум салдирања, Република Србија објављује необавезујућу намеру да откупи УСД 700.000.000 укупне номиналне вредности за Еврообвезницу 2020 и УСД 400.000.000 укупне номиналне вредности за Еврообвезницу 2021 у складу са понудом за откуп и у складу са условима предвиђеним Меморандумом о понуди за откуп обвезница и индикативним Фактором пропорције приближно од 62,43% у вези са Еврообвезницом 2020 и 44,68% у вези са Еврообвезницом 2021, респективно.

Цена откупа Обвезница прихватњива за откуп у складу са Позивом за откуп износи:

• УСД 1.017,5
за УСД 1.000 номиналне вредности такве Обвезнице 2020 заједно са обрачунатом каматом такве Обвезнице 2020.
• УСД 1.097,5 за УСД 1.000 номиналне вредности такве Обвезнице 2021 заједно са обрачунатом каматом
такве Обвезнице 2021.

Док Република Србија не објави коначан укупан откупљени износ за Еврообвезницу 2020 и за Еврообвезницу 2021, не постоји обавеза да ће се било који износ понуђен за откуп у складу са Позивом за откуп обвезница прихватити за Еврообвезнице 2020 и Еврообвезнице 2021.

Планирани датум салдирања за откуп Еврообвезница је 27. јун 2019. године. Термини написани великим словима, ако нису другачије дефинисани у овом саопштењу за јавност, имају значење предвиђено у складу са Меморандумом о понуди за откуп обвезница.

BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch and J.P. Morgan Securities plc поступају као Носиоци дилерског посла,
и Lucid Issuer Services Limited поступа као Агент за понуду за откуп Обвезница и за информације у вези са Позивом за откуп.

*ОДРИЦАЊЕ Ово саопштење мора се читати заједно са Меморандумом о понуди за откуп обвезница. Ово саопштење и Меморандум о понуди за откуп обвезница садрже важне информације које треба пажљиво прочитати. Уколико имате било какве недоумице у вези са садржајем овог саопштења или Меморандума о
понуди за откуп обвезница, препоручује се консултација са сопственим финансијским и правним саветницима, укључујући и било кaкве пореске поседице, одмах од вашег брокера, менаџера банке, адвоката, рачуновође или другог независног финансијског или правног саветника. Ово саопштење служи само у информативне сврхе. Позив за откуп подлеже позивима и ограничењима за дистрибуцију како је у потпуности описано у Меморандуму о понуди за откуп обвезница. Ни ово саопштење, нити Меморандум о понуди за откуп обвезница, не представљају понуду за куповину или тражење понуде за продају Обвезница у било којим околностима у којима је таква понуда или тражење незаконито.

Носиоци дилерског посла не сносе одговорност за садржај овог саопштења и ни Издавалац, Носиоци дилерског посла, нити Агент за понуду за откуп Обвезница и за информације у вези са Позивом за откуп, као ни њиховио директори, запослени или њихови огранци не дају препоруке имаоцима обвезница
у вези са откупом Еврообвезница предвиђеним Позивом за откуп.

У складу са MiFID II professionals/ECPs-only – Manufacturer target market (MIFID II product governance) професионалним клијентима.

LEI број: 254900W94OCY91V32O78.