Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
09. децембра 2019.
фото

Почео пилот пројекат олакшаног повраћаја ПДВ путницима

Реализација пилот пројекта под називом “Унапређење дигитализованог система повраћаја ПДВ путницима“ почела је аеродрому Никола Тесла, а од почетка наредне године очекује се примена тог дигитализованог система у већем обиму. Наведени систем ће путницима знатно олакшати процедуру повраћаја ПДВ.

Путници којима је образац за повраћај ПДВ попунио оператор којег је продавац овластио за то,  моћи ће да обаве електронску процедуру повраћаја ПДВ за робу коју износе у иностранство.

Паралелно ће и даље бити у оптицају папирни обрасци за повраћај ПДВ путицима, које ће попуњавати продавци који немају закључене уговоре са операторима.

Тренутно су на аеродрому Никола Тесла постављена два киоска за валидацију личних докумената компаније Global Blue.

Када путник очита пасош на валидационом киоску, дигиталним путем ће се проверити подударност података из личног документа са рачунима из обављених куповина и попунити образац за повраћај ПДВ.

Царински службеници ће као и до сада проверавати испуњеност услова за повраћај ПДВ, при чему ће детаљан преглед спроводити само уколико за то постоји индикација према параметрима анализе ризика, а уколико детаљан преглед није потребан, одобраваће образац за повраћај ПДВ у електронској форми.

Путник ће потом сам одлучивати да ли жели да му новац од ПДВ буде уплаћен на картицу или да му у транзитној зони буде исплаћен у готовини.

Реч је о потпуно дигитализованом систему који функционише захваљујући доброј повезаности Пореске управе, Управе царина и малопродајних објеката који се укључују у овај систем да би се повраћај ПДВ максимално убрзао.

Приоритет свих државних органа Републике Србије је да се промет олакша и убрза, а земља учини још атрактивнијом за стране туристе којих је из године у годину све више, па дигитализовани повраћај ПДВ, представља значајан корак ка том циљу.